This page contains a Flash digital edition of a book.
Morr dan ee


eee than an Een za ver ekmil


vaxefisted ge habi tthon. A reelsfon tzo serde. lach.


rebitsplrioatiese.


Met Straumann® Pro Arch zijn patiënten er zeker van dat zij een hoog- With Straumann® Pro Arch patients are sure to r ceive a high-end solution


waardige oplossing krijgen die hun levenskwaliteit meteen verbetert. that will instantly bring a new quality of life. And a perfect smile:


En hen een perfecte glimlach geeft:


• Reduced complexity by addressing the individual anatomical situation mische situatie en gebruik te maken v n het unieke Roxolid®-materiaal Voorspelbaar - z lfs bij complexe c opp rvlak


Minder complex - door rekening te houden met de individuele an o- and leveraging the unique Roxolid® material


• Predictability even in challenging cases thanks to the SLActive® surface • Time-saving treatment with the option for immediate temporization • Increased efficiency with new prosthetic portfolio


ussen - dankzij het SLActive®-


Kortere behandeling - met de mogelijkheid voor immediate loading • Efficiënter - met nieuw prothetisch portfolio


www.straumann.com/pro-arch www.straumann.nl


In combination with: In combinatie met:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52