This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Profiteren


De miljoenennota en troonrede hebben maar weinig raakvlakken met tandheelkunde. Die conclusie zou je althans kunnen trekken na op Prinsjesdag naar Koning Willem-Alexander te hebben geluisterd en de begroting voor 2016 te hebben doorgespit.


TEKST: KAREL GOSSELINK; BEELD: JOEP BERTRAMS


Echter, hoewel de termen mondzorg, tandheelkunde en tandartsen in troonrede en begroting niet of nauwelijks voorkomen, levert intensief luisteren en lezen toch iets op. Zo staat in de begroting dat er voor tandartsen sub- sidiemogelijkheden komen om stageplekken voor tand- artsassistenten te creëren. Daar zal niemand ongelukkig mee zijn.


Verder valt in de tabel met het aantal beroepsbeoefena- ren in zorg af te lezen dat het aantal tandartsen is ge- daald van 8881 in 2010 tot 8773 in 2013. Over de jaren daarna zijn er nog geen cijfers, maar met de toenemen- de uitstroom van tandartsen die met pensioen gaan, zal een verder dalende lijn niet als verrassing komen. In de tabel met de uitgaven en ontvangsten vanuit Zorgverze- keringswet valt direct op dat de tariefskorting van 1 juli


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


2015 naar verwachting volgend jaar zal leiden tot 35 mil- joen euro minder tandheelkundige uitgaven voor die wet. Iets wat bij de beroepsgroep minder goed zal val- len.


Tenzij de overheid die besparing natuurlijk weer aan de tandheelkunde ten goede zal laten komen. Bijvoorbeeld door dit bedrag aan te wenden voor een verhoging van het aantal opleidingsplaatsen. Zo kan het krimpende tandartsbestand door in Nederland opgeleide tandart- sen worden opgevangen. Het is zomaar een idee, na de Derde Dinsdag in september. Nederland staat er na ja- ren van crisis in sociaaleconomisch opzicht weer rela- tief goed voor, aldus koning Willem-Alexander. Hopelijk kan ook de tandheelkunde hiervan profiteren.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52