This page contains a Flash digital edition of a book.
verbindt


koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde


De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) bestaat uit 14 regionale afdelingen. De besturen van deze afdelingen nemen samen met het Hoofdbestuur de besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering.


De KNMT-afdeling Utrecht Polderland zoekt twee enthousiaste actieve afdelingsbestuurders: een Voorzitter en een Penningmeester


In november treedt de huidige voorzitter van KNMT- afdeling Utrecht Polderland af wegens verstreken zittingstermijnen. Het bestuur is ook naarstig op zoek naar een penningmeester die het stokje wil overnemen. Om een goede vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de leden te waarborgen is het belangrijk zij worden opgevolgd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden portefeuillehouders en vergadert gemiddeld 8 keer per jaar. De afdeling Utrecht Polderland telt momenteel 460 leden.


TAKEN EN FUNCTIEPROFIEL VAN DE VOORZITTER Als voorzitter bent u de essentiële schakel tussen de leden van uw afdeling en het hoofdbestuur van de KNMT. U neemt deel aan het Vertegenwoordigend College (VC) dat 6x per jaar bijeenkomt in Nieuwegein. U geeft leiding aan het bestuur en bevordert een goede verstandhouding en constructieve samen- werking binnen uw bestuur.


U beschikt over: – bestuurlijke kwaliteiten


– goede communicatieve vaardigheden – analytisch vermogen – gevoel voor politieke verhoudingen


TAKEN EN FUNCTIEPROFIEL PENNINGMEESTER Als afdelingspenningmeester beheert u de financiën van de afdeling. Tijdens de afdelingsvergadering presenteert u de begroting van Utrecht Polderland, de KNMT-begroting en het financiële jaarverslag. U neemt 2x per jaar deel aan het penningmeesters- overleg in Nieuwegein. Het KNMT-bureau ondersteunt u bij al uw werkzaamheden als penningmeester.


U beschikt over: – financieel inzicht – kennis van financieel administratieve processen – goede communicatieve vaardigheden


WAT BIEDT DE KNMT? Op bestuursfuncties zijn verschillende vergoedings- regelingen van toepassing. Daarnaast draagt de KNMT met diverse trainingsmogelijkheden graag bij aan de ontwikkeling van uw persoonlijke en bestuurlijke talenten.


WILT U REAGEREN OF AANVULLENDE INFORMATIE? Bel of mail uw (korte) motivatie en cv naar Thea Adamson tel. 030-6076305, of e-mail: t.adamson@knmt.nl. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.


Procedure Afdelingsbestuurders worden tijdens een afdelingsvergadering gekozen door en uit de leden van de afdeling. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn één maal herkiesbaar voor eenzelfde periode. Uw kandidatuur wordt uiterlijk 7 dagen vóór de verkiezingen tijdens de afdelingsvergadering bekendgemaakt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52