This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk citaten


“De eerste tandarts peurde 14.000 jaar geleden in Italië in een verstandskies van een


jongeman.” NRC HANDELSBLAD, 15 AUGUSTUS 2015


“Tandarts weet vaak te weinig


van hiv.” BRABANTS DAGBLAD, 17 AUGUSTUS 2015


“Controleer altijd de rekening van de tandarts, orthodontist of tandprotheticus. […] De NZa waarschuwt consumenten


hiervoor.” DE TELEGRAAF.NL, 8 JULI 2015


“De absolute nummer 1 is tandheelkunde. Banen zijn er zat en na 1,5 jaar werken verdien je gemiddeld al 5.400 euro per maand, geen studie die


daarbij in de buurt komt.” DE VOLKSKRANT, 29 AUGUSTUS 2015


“Het aantal aanmeldingen voor tandheelkunde is dit jaar juist


met 12 procent gedááld.” DE VOLKSKRANT, 29 AUGUSTUS 2015


“'Tandheelkunde?! No way dat ik alleen voor het geld mijn hele leven in meurende monden ga


graven'.” DE VOLKSKRANT, 29 AUGUSTUS 2015


“De gezamenlijke beroepsorganisaties in de mondzorg willen met de NZa in gesprek over het communicatie- en mediabeleid


van de toezichthouder.” WWW.SKIPR.NL, 31 AUGUSTUS 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015 Wie kent mij?


Een enthousiaste patiënt staat er op: van zijn laatste werkdag wordt door de lokale omroep een gefilmd document gemaakt. Hij vindt het eigenlijk niet nodig maar geeſt toe: “Over tien jaar kan ik mijn geheugen ermee opfrissen.”


Als hij kort voor de zomer na 43 jaar werken definitief de boor de boor laat, neemt hij zich één ding voor: voorlopig geen tandheel- kunde meer. Tot nu toe houdt hij zich daar strikt aan. Hij vult zijn tijd met wedstrijdzeilen, roeien en – nieuw – golfen. Veel vrienden en kennissen blijken die sport te beoefenen, dus is het een ideale manier om sociale contacten te onderhouden. Het is voor hem wel vreemd om ineens overal tijd voor te hebben. Enerzijds vindt hij het onbevredigend, want hij heeſt het idee niet meer mee te tellen. Anderzijds kan hij nu de tuin onderhouden, overdag de boot in orde maken en op de golf- baan staan als het daar niet druk is. En dat is luxe, vindt hij. In zijn 43 jaar als tandarts is hij immers altijd druk. Dat begint in 1972, als hij in Utrecht afstudeert. Zijn va- der is chirurg, één broer studeert tandheelkunde, de ander medicij- nen en een neef is arts. De medi- sche kant ligt dus ook voor hem voor de hand. Maar een leven als chirurg, dat niet. Hij wil niet net als zijn vader – kort na de oorlog de enige chirurg in de Alblasser- waard én gynaecoloog – constant bij nacht en ontij op pad zijn.


Omdat hij ook niet te lang wil stu- deren en eigenlijk meteen ‘speci- alist’ wil zijn, wordt het tandheel- kunde. Het snijden zit hem ook als tandarts in het bloed, dus be- kwaamt hij zich vanaf 1988 in de implantologie. Ook al omdat hij snel inziet dat implantologie voor heel veel patiënten een mooie


11


oplossing is. De implantologie combineert hij met de algemene praktijk. De lezingen over im- plantologie die hij geregeld houdt, resulteren langzamerhand in een verwijspraktijk. Die is inmiddels verkocht aan een keten. De laatste jaren werkt hij er nog twee dagen per week maar dat levert maar weinig bevrediging op. “Je hoort er eigenlijk niet meer bij, drie da- gen is het minimum om een beet- je volwaardig tandarts te zijn.”


Dat bij- en nascholing hem aan het hart gaan, blijkt als hij in 1985 met collega Henk de Graaf PAO Wengen start. Na elf jaar neemt hij er afscheid van; hij wordt zes jaar voorziter van de NVOI. Als je kunt bijdragen aan het algemeen belang moet je dat doen, vindt hij. Zo is hij dus ook lid van onder meer het afdelingsbestuur en zes jaar bestuurslid – en daarna vijf jaar commissaris – bij Movir. Een leerzame tijd vindt hij, waarin hij zich buigt over andere zaken dan tandheelkunde. Net als tandheel- kunde is inmiddels echter ook het besturen verleden tijd: “Ik kan te- genwoordig ook nee zeggen.”


Herkent u mij? Zie pagina


43 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


PROFIEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52