This page contains a Flash digital edition of a book.
4 etalage 14 7


KiMo Op 31 augustus nam de KNMT het besluit


niet aan het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo) deel te nemen. Het ontwikkelen van klinische richtlijnen wordt aan de we- tenschappelijkke verenigingen en de uni- versiteiten overgelaten, de KNMT gaat zelf aan de slag met praktische richtlijnen. Het Nt peilde de reacties op het KNMT-besluit.


Stick Tien beschadigde tanden en een gebroken kaak hield Hockeyer Seve van Ass over aan een tik met een stick in zijn gezicht. Het incident was voor de hockeybond aanleiding het dragen van gebitsbescherming te verplichten


Tevreden 22 Introductie


Zo'n 250 eerstejaarsstudenten tandheel- kunde hebben in augustus kennisge- maakt met hun nabije toekomst. Het Nt proefde de sfeer tijdens de introductie- dagen in Nijmegen, Amsterdam en Gro- ningen en informeerde bij de tandartsen in spe naar hun verwachtingen.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015 27


Tegenover een ontevreden patiënt staan er vaak velen die tevreden zijn. De eerste ventileert vaak zijn me- ning waar de tevreden pa- tiënt zijn mond houdt. Via Patiëntenvertellen worden ook zij uitgenodigd feed- back te geven.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52