This page contains a Flash digital edition of a book.
34 praktijk


versnelling door het 75-jarig bestaan van de KLM. De nationale luchtvaartmaatschappij organiseerde een jubileumprijsvraag: schrijf een verhaal rond het thema ‘Royal Dutch Airlines 75 years, Bridging the World’. Bac- ker schreef in briefvorm dat het prachtig zou zijn wan- neer ook in Vietnam kinderen met schisis de mogelijk- heid geboden zou worden de gehemeltespleet op juiste wijze te overbruggen. Drie maanden later werd hij ver- rast door een telefoontje van voormalig minister-presi- dent Ruud Lubbers, de voorziter van het organiserend comité, die hem vertelde dat hij met zijn brief twintig retourtickets naar Vietnam had gewonnen. Dankzij die tickets kon een klein team van Neder- landse specialisten op het gebied van plastische en kaakchirurgie en bijzondere tandheelkunde een bezoek brengen aan dit land. Stichting Bridge the Gap was ge- boren, en het was tevens het begin van een vruchtbare samenwerking met het instituut van professor An. De prijs stelde het team ook in staat een groep jonge Vietnamese chirurgen, verpleegsters en operatieassis- tenten, vergezeld door één Vietnamese patiënt met een niet behandelde hazenlip bij de VU te introduceren. Op die manier starte een formele werkrelatie tussen de Medische Faculteit van de universiteit in Ho Chi Minh City en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De belangrijkste doelstellingen van stichting Bridge the Gap zijn het trainen van chirurgen en het opereren van patiënten. Maar ook in de preventie van aandoeningen wil de stichting actief zijn. Zo hielp Bridge the Gap bij het opzeten van de afdelingen Preventieve Tandheel- kunde en Kindertandheelkunde aan de universiteit in Ho Chi Minh stad en wordt geassisteerd bij het bege- leiden van wetenschappelijk onderzoek. Ook zete de stichting zich in voor het opzeten van een geïntegreer- de multidisciplinaire behandeling van schisispatiënten, zoals wij die in Nederland kennen.


De stichting helpt ook al weer twintig jaar bij het verschaffen van nieuwe en moderne medische en tandheelkundige apparatuur. Op deze manier konden up-to-date operatiekamers in zowel Vietnam als in Laos worden geopend, waar onder de best mogelijke omstandigheden kan worden gewerkt. Voorts helpt de stichting om de allerarmsten een eerlijke kans te ge- ven op een beter leven door de kosten van het verblijf in het ziekenhuis te betalen voor degenen die die niet kunnen opbrengen. In Vietnam werden de eerste tien jaar meer dan vijf- tienhonderd kinderen met een aangeboren lip- kaak- en gehemeltespleet geopereerd. Niet alleen in Ho Chi Minh City, maar dankzij de energieke medewerking van professor An ook in de provincie. Gedurende de eerste tien jaar zijn in Vietnam verder negen jonge, hoogge- kwalificeerde chirurgen opgeleid.


Lustrum


Op zondag 30 augustus vierde Stichting Bridge the Gap op feestelijke wijze zijn vierde lustrum. In Openlucht- theater Caprera in Bloemendaal verzorgden artiesten als Jan Jaap van der Wal (foto), Leonie Janssen en de Hermes House Band belangeloos verschillende optredens. Ook zij zijn gegrepen zijn door dat wat Bridge the Gap beoogt. Door aan het lustrumfeest deel te nemen, steunden alle aanwezigen direct Stichting Bridge the Gap.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52