This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 29


Mededogen D


RICHARD MASTWIJK


e afgelopen weken heb ik onder de Spaanse zon genoten van een


tevreden groep boven water haalt, dus zo zie je niet al- leen de negatieve beoordelingen.”


Een jaar geleden besloten Van Opbergen en Wilborts hun bedrijf te verkopen aan DTG, onder meer eigenaar van de Gouden Gids. Zij helpen de internationale ambi- ties die het bedrijf met het label Kiyoh heeſt , gestalte te geven. Van Opbergen ziet de toekomst positief. Hij ver- wacht dit jaar zestig procent meer omzet te maken dan in 2014. “We zit en in een luxe positie: dagelijks krijgen we bij onze drie labels tussen de dertig en veertig aan- meldingen van bedrijven. Dat is veel en die gegevens moeten we allemaal zien te verwerken.” Voor 389 euro exclusief BTW heb je als tandarts een jaarabonnement op Patiëntenvertellen. Van Opbergen: “Dat gaat voor ons pas renderen als men jaar in, jaar uit klant blijſt .” Als Van Opbergen voor een groep tandartsen zijn ver- haal doet, wordt negentig procent klant, beweert hij, want tandartsen zien er het belang van in. Met twee- honderd van de vijfduizend praktijken als klant, is er nog veel te winnen. De moeilijkheid zit er volgens Van Opbergen in om de tandarts te laten luisteren naar zijn verhaal, want overdag krijg je altijd een assistent aan de telefoon. Bedreigingen ziet hij eigenlijk niet, aangezien Patiëntenvertellen naar eigen zeggen op tandartsgebied geen concurrentie heeſt in Nederland. Sinds een paar jaar zijn KRT-geregistreerde tandartsen verplicht eens in de vijf jaar een patiënten enquête te la- ten uitvoeren. Op die manier zouden eigenlijk alle KRT- geregistreerde tandartsen dus bij Patiëntenvertellen moeten langskomen. Van Opbergen: “De potentie is enorm, daarom zijn we ons gaan richten op tandartsen. We zien veel mogelijkheden.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


onbezorgde vakantie. Geen telefoon en geen afspraken, behalve met het ge- zin dan. Helaas kun je in deze moderne tijd je e-mail overal lezen. En ik heb het, ondanks de out-of-offi ce reply, toch niet kunnen laten om af en toe mijn e-mailbox te openen. Ik heb zodoende meegekregen dat de overheid een plan in de maak heeft voor een nieuwe invulling van onze box 3. Waarom, vraag ik me dan af. Op zich lijkt het antwoord duidelijk. Over een fi ctief in- komen van 4 procent 30 procent belasting heffen is natuurlijk absurd. Bij een bankrente van 0,8 procent, een belastingheffi ng van 1,2 procent en een infl atie van rond de 1 procent, levert sparen een jaarlijks tekort van 1,2 procent op. Het vermogen daalt dus ieder jaar! Je kunt er natuurlijk voor kiezen om in aandelen te gaan beleggen. Hoewel… Tijdens mijn vakantie had ik de tijd om een boek te lezen. In dit geval dat van Joris Luy- endijk: Het kan niet waar zijn. Toen ik het uit had was mijn enthousiasme voor beleggen grotendeels ver- dwenen.


Dus toch maar gewoon gaan sparen? Echter, met de voorgestelde wijzigingen staat sparen voor mensen met een groter vermogen gelijk aan een zuivere vorm van masochisme. De rente op een spaarrekening be- draagt een schamele 0,8 procent terwijl het rende- ment waarmee de fi scus rekent kan oplopen tot 5,5 procent! Al met al kan dat betekenen dat je jaarlijks 1,85 procent op je spaargeld inteert. Dan kun je beter je gelden inbrengen in de eigen BV, dit geeft een hef- fi ng van slechts 0,32 procent. Zo’n escapade zal wel- licht worden uitgelegd als een vorm van fi scale crimi- naliteit. In NRC Handelsblad van 29 augustus nam Joep van 't Hek daar al een voorschot op. Maar waar is toch het mededogen met de belegger die de afgelopen ja- ren enorme verliezen heeft geïncasseerd en toch keu- rig 4 procent heeft bijgeteld! Het creëren van boxen roept op om daar iets mee te doen.


Richard Mastwijk is consultant bij van helder. Wilt u reageren op deze column? nt@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP AMSTERDAM


COLUMN KAAKSTELLING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52