This page contains a Flash digital edition of a book.
verbindt


koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde


De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen en tandartsspecialisten. Ruim 80% van de beroepsgroep is bij de KNMT aangesloten. De KNMT levert een concrete bijdrage aan de goede kwaliteit van de tandheelkundige zorg en ondersteunt haar leden bij hun beroepsuitoefening.


De KNMT zoekt voor de:


Commissie Technische Infrastructuur twee enthousiaste commissieleden m/v


Het omvangrijke terrein van de technische infrastruc- tuur van de praktijkvoering vormt het aandachtsgebied van de Commissie Technische Infrastructuur (CTI). Hiertoe behoren onderwerpen als infectiepreventie, arbeidsomstandigheden, ergonomie, radiologie, bouw/ verbouw, milieuwetgeving en gevaarlijke stoffen. De leden van de CTI zijn allen breed georiënteerd en hebben daarnaast ieder hun eigen aandachtsgebied. De commissie bestaat uit vijf tot zes leden en komt in principe drie à vier keer per jaar bijeen in Nieuwegein.


Taken De CTI heeft met betrekking tot genoemde onderwerpen vier hoofdtaken: - gevraagd en ongevraagd adviseren van het hoofdbestuur;


- ontwikkelen van een visie over de technische organisatie van tandartspraktijken;


- afvaardiging in KNMT- en externe commissies en werkgroepen (in onder-ling overleg);


- signaleren van tendensen in het werkveld in relatie tot de opdracht.


Functieprofiel


U bent tandarts algemeen practicus en lid van de KNMT. U bent kritisch, heeft analytisch vermogen en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Wij zoeken met name kandidaten die affiniteit hebben met de aandachtsgebieden infectiepreventie/milieuzorg/ duurzaamheid en productveiligheid/normalisatie (NEN), en die hun kennis over deze onderwerpen met enthou- siasme kunnen overbrengen.


Als commissielid ontvangt u een vacatie- en reiskosten- vergoeding . De KNMT draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van haar kaderleden met diverse trainings- mogelijkheden.


MEER INFORMATIE EN REAGEREN Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris Carla Schenkeveld, e-mail: c.schenkeveld@knmt.nl of 030-6076214.


Wilt u reageren? Stuur dan uw korte motivatie en cv vóór 28 september a.s. naar: t.adamson@knmt.nl of download het online sollicitatieformulier via: knmt.nl/xkader.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52