This page contains a Flash digital edition of a book.
Straumann® Bone Level Tapered-implantaat


Meer dan primaire stabiliteit.


De nieuwe tapered standaard.


De perfecte symbiose van design, materiaal en oppervlak; het Straumann® Bone Level Tapered-implantaat:


• Roxolid®-materiaal – minder invasieve behandelingen met smallere sof kortere implantaten.


• SLActive®-oppervlak – ontworpen om het succes en de voorspelbaarheid van de behandelresultaten te optimaliseren.


• Apicaal tapered – uitstekende primaire stabiliteit, zelfs in gecompromitteerde botsituaties.


• CrossFit®-connectie – gebruiksvriendelijk, bekend van het Bone Level-systeem


www.straumann.nl In combinatie met:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52