This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 35


Fondsenwerving


Overstromingen Behalve behandelen en opleiden zorgde de stichting daar waar nodig ook voor apparatuur en instrumen- tarium. Zo werd in 2001 een container vol naar Viet- nam verscheept. De spullen waren bestemd voor de schooltandverzorgingsdienst in de provincie Quang Nam, waar na een aantal grote overstromingen al het tandheelkundig equipement verloren was gegaan. Met de spullen van Bridge the Gap kon een nieuwe start worden gemaakt. De Stichting kreeg belangeloos hulp van de K-Line Shipping Company en ontving ook veel steun van de Nederlandse ambassade in Hanoi en het Nederlands consulaat in Ho Chi Minh City en de Viet- namese ambassade in Den Haag.


Opleidingsziekenhuis Na tien jaar beschikte men in Vietnam over voldoende kennis en vaardigheid om, los van de meest gecompli- ceerde gevallen, zelf zijn boontjes te kunnen doppen. Stichting Bridge the Gap verlegde daarop haar aandacht naar buurland Laos. Daar werd contact gelegd met het Mahosot Hospita, het opleidingsziekenhuis van de medische faculteit in de hoofdstad Vientiane. Met toestemming van de Laotiaanse overheid werd in 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Sindsdien zijn in dit land meer dan duizend schisispatiënten geopereerd, maar ook mensen met Noma, ernstige brandwonden en mutilaties. In Laos is een zeer vrucht- bare samenwerking opgebouwd met de Women’s Inter- national Group (WIG) van Vientiane. Deze vrouwelijke vrijwilligers helpen bij het opvangen van patiënten, en betalen vaak voeding ,verblijf in het ziekenhuis, medicijnen en het vervoer van en naar de vaak verre


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Doelstelling van Stichting Bridge the Gap is onder meer het bieden van een beter leven aan de allerarmsten in Vietnam en Laos. Mensen en kinderen die daarop anders geen kans hadden gehad. Om dat te realiseren bezoekt een Neder- landse team van Bridge the Gap jaarlijks Zuidoost-Azië. Het team bestaat uit ten minste twee plastische chirurgen, twee maxillo-faciaal chirurgen, een anesthesist en twee tandartsen. Zij zijn de kern van de stichting en besteden jaarlijks minstens twee weken van hun eigen (vakantie-) tijd aan opereren en het geven van trainingen in Vietnam en Laos. Dit alles uiteraard op vrijwilligersbasis. De stichting heeft geen betaalde staf en wordt door de leden zelf gerund zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Die leden dragen zelf bij aan het werven van fondsen. Dat doen ze door het geven van lezingen, fundraisingprojecten van Rotaryclubs, Ronde Tafels, mensen stimuleren tot het doen van donaties en het benaderen van toeleveringsbedrijven voor materiële bijdragen. Af en toe geven ook stichtingen waarvan de doelstellingen binnen de werkzaamheden van Bridge the Gap vallen, een bijdrage. Wilt ook u Stichting Bridge the Gap steunen: www.stichtingbridgethegap.nl.


afgelegen woonplaatsen van patiënten. Stichting Bridge the Gap wordt ter plaatse ook gesteund door de Ame- rikaanse kinderarts Leila Srour en haar echtgenoot, beiden werkend voor de Stichting Buterfly Children. Via lokale health workers sporen zij kinderen en jong- volwassenen met schisis op in het vaak onbegaanbare oerwoud en berggebieden. Net als in Vietnam is ook in Laos een preventiepro- gramma opgezet. Dit draait, in samenwerking met de Faculteit Tandheelkunde op negen lagere scholen in Vientiane. Het was zo succesvol dat de Deutsche Gesellschaſt für Internationale Zusammenarbeit, een Duitse organisatie voor hulp aan ontwikkelingslanden, inmiddels dit project heeſt overgenomen en uitgebreid. Dit geheel in lijn met het programma ‘Fit for School’ van de World Health Organisation (WHO). Een ander wapenfeit in Laos is dat er een begin is gemaakt met het opleiden van kaakchirurgen. Bridge the Gap onder- steunt deze opleiding met hands-on trainingen, col- leges, adviezen over het curriculum en het leveren van instrumentarium.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52