This page contains a Flash digital edition of a book.
40 klachtenregeling


Onduidelijk en onjuist CENTRALE KLACHTENCOMMISSIE, 30 JANUARI 2015


KLACHT Tijdens een consult voorafgaand aan het plaatsen van een beugel constateerde de aan- geklaagde tandarts bij klaagster negen gaatjes.


Klaagster bezoekt twee keer per jaar voor controle haar eigen tandarts, die een half jaar eerder geen gaatjes had geconstateerd. Voor het vullen van de gaatjes stuurde de tandarts drie facturen, op 14 de- cember 2013 en 4 januari en 25 januari 2014, zonder dat klaagster voorafgaand aan de behandeling een begroting had ontvangen. Klaagster constateerde bovendien dat de tandarts altijd iets extra of dub- bel declareert. De laatste keer dat klaagster de tandarts bezocht was op 1 februari 2014. Toen is een gebitsafdruk gemaakt. De rekening voor dat consult bestond uit: F125A Maken gebitsmodellen à € 26,97; Materiaal/techniekkosten à € 35,00; F126A Beoordelen gebitsmodellen à € 55,36 en F122A Ver- volgconsult à € 20,52. Op de nota's van 14 december 2013 en 25 januari 2014 noteerde en declareerde de tandarts iedere keer de code F121A, eerste consult. Klaagster is het ook niet eens met de declaratie die zij heeſt ontvangen voor een behandeling van haar nu dertienjarige dochter die een categorie-6 beugel heeſt. De tandarts heeſt bij haar dochter de onder- beugel verwijderd en een retentiedraad achter de ondertanden bevestigd. De declaratie bestond uit: 7 x T95 (draad)spalk; 7 x materiaal-techniekkosten en 12 x V40 polijsten. Klaagster begrijpt niet waarom de tandarts code T95 heeſt gedeclareerd en niet code F492A met – indien nodig – het plaatsen van retentie-apparatuur.


“Informatie over codes en omschrijvingen is onduidelijk”


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015 VERWEER


De tandarts ontkent het onjuist declareren van een deel van de behandelingen, maar geeſt toe dat hij de orthodontische behandeling van


1 februari 2014 niet correct heeſt gedeclareerd. Dat komt mede omdat hij de informatie die de NZa en de KNMT geven over codes en omschrijvingen on- duidelijk vindt. Hij vraagt zich af waarom bepaalde behandelcombinaties niet mogen. Volgens hem staat nergens dat uitsluitend een orthodontist com- posiet mag verwijderen na het weghalen van een beugel. Hij doet dit zelf omdat dit goed is voor het welbevinden van de patiënt, en vanzelfsprekend vraagt hij daar dan een bijdrage voor. Die compo- siet kan beschouwd worden als een "oude compo- sietvulling" in de zin van V40. Ten aanzien van de facturen wil de tandarts van de nota's van 4 en 25 januari 2014 de elf maal gedeclareerde code V40 van in totaal € 61,60 laten vervallen. De nota voor de or- thodontische behandeling van 1 februari 2014 is niet correct, dus zal hij de codes F125A, F126A en F122A zonder techniekkosten declareren, dus totaal € 31,76 minder. Wat de behandeling van de dochter betreſt, stelt hij voor de code T95 met techniekkosten te laten vervallen. Daarvoor in de plaats declareert hij dan tweemaal code F492A, wat neerkomt op € 71,32. Dit bedrag wordt echter pas teruggestort nadat de tandarts de retainer heeſt verwijderd, want het aan- brengen daarvan is geen verplichting van hem. De tandarts spreekt voorts tegen dat hij klaagster niet heeſt voorgelicht, hij heeſt dat juist extra uitgebreid gedaan. Hij heeſt alles bijgehouden op de oude pa- tiëntenkaart, de assistent vult het digitale dossier aan. Daardoor zijn in het digitale dossier de vlakken niet ingevuld maar op de papieren patiëntenkaart wel. De reden waarom de tandarts nog niet volledig digitaal werkt is omdat tweemaal de computers zijn gestolen waardoor de tandarts geen patiëntenge- gevens meer had. Hij maakt wel een back up van zijn – gewijzigde – bestanden en documenten, maar de soſtwareleverancier geeſt geen garantie dat deze backup’s goed en volledig zijn. Daarom houdt hij ook nog een papieren dossier bij. De facturen wor- den naar aanleiding van de digitale dossiers opge- steld. Op de vraag van de CKC waarom op de patiëntenkaart van klaagster bij 14 december 2013


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52