This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 25


Ook Fleur Knijn (19) staat te popelen om te beginnen. Omdat ze vorig jaar tot haar teleurstelling voor tand- heelkunde werd uitgeloot, ging ze een jaar farmacie studeren. Dit jaar deed ze weer mee met de decentrale selectie van tandheelkunde en had meer geluk. Ze is vastberaden de komende zes jaar alles te geven. “Ik wil geen zesje halen als ik het gevoel heb dat het ook een acht had kunnen zijn.” Welke kant ze uiteindelijk op wil, weet ze nog niet precies, al spreekt orthodontie haar wel aan. “Je werkt dan veel met jonge mensen. En het lijkt me mooi naar een doel toe te werken op basis van hoe het gebit er moet gaan uitzien.”


Aan de Groningse faculteit vindt de introductiedag plaats op de eerste dag van het nieuwe studiejaar, 31 augustus. Hier is de opzet anders dan in Nijmegen en Amsterdam. Geen sport- en speldag waarop de studen- ten elkaar beter leren kennen, maar presentaties door de ANT en de KNMT, in een collegezaal. Nicolete Kroe- zen drukt de studenten op haar laatste dag als secreta- ris/directeur van de KNMT in een filmpje op het hart lid te worden: “Onthoud: een beetje tandarts in spe is lid van de KNMT”, besluit ze haar digitale speech. Masterstudent Laura Voogt vertelt tijdens de ANT- presentatie over haar studie in Toronto, een voor haar onvergetelijke ervaring. Vorig jaar maakten slechts drie van de vijſtig studenten een uitstapje naar het buiten- land. Dat moeten er veel meer zijn, vindt Voogt. Als ze vraagt wie van de eerstejaarsstudenten zo’n tripje wel ziet ziten, gaan bijna alle handen in de lucht. Dus dat lijkt wel goed te ziten. Voor Rijkje Bresser (19) was de studiekeuze makkelijk: tandheelkunde bevat alle elementen die haar aanspre- ken. “De sociale kant vind ik leuk, net als het estheti- sche: gebiten restaureren en mensen blij maken met een nieuw gebit. Ook de hele gezondheidssector erach- ter vind ik interessant en de economische kant als je


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


een eigen praktijk begint.” Bresser legde al vroeg con- tact met verschillende tandartsen in haar omgeving. Ze zete potjes in hun praktijken neer waar patiënten getrokken tanden in konden doen, zodat zij daar bin- nenkort mee kan oefenen. De Amersfoortse Elise Tielens (18) twijfelde nog even tussen Amsterdam en Groningen, maar uiteindelijk verkaste ze toch naar het noorden. Mede vanwege de leuke verhalen die ze van haar broer hoorde, die hier ook studeert. “Bijna iedereen in Groningen is ver weg van het ouderlijk huis, dat geeſt een speciaal gevoel.” Bas Berkhof (17) kijkt er vooral naar uit om met zijn handen te gaan werken. “Lekker aan de slag in het skillslab en een beetje boren, daar heb ik echt zin in.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52