This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Buitenlandroute


In augustus vinden in universiteitssteden de introductiedagen plaats. Zo ook in Groningen, Nijmegen en Amsterdam, waar zo’n 240 studenten tandheelkunde kennismaakten met het leven dat zij de komende jaren zullen leiden (zie ook p. 22).


ILLUSTRATIE: JOEP BERTRAMS


Waarschijnlijk staan ze er niet zo bij stil, maar die nieu- we studenten hebben bereikt wat zo’n duizend anderen niet is gelukt: toegelaten worden tot de studie. Want jaarlijks is het aantal aanmeldingen voor de studie on- geveer vier keer zo hoog als het aantal beschikbare plaatsen. Goed beschouwd is het dan merkwaardig dat er jaarlijks inmiddels meer tandartsen uit het buiten- land de Nederlandse arbeidsmarkt betreden dan er in Nederland worden opgeleid. Verdubbel dan het aantal opleidingsplaatsen, zou je denken. Ook een instantie als het Capaciteitsorgaan pleit voor een toename van het aantal opleidingsplaatsen. Weliswaar geen verdub- beling, maar in 2013 stelde het orgaan een stijging van 240 naar 287 plaatsen voor. Tot nog toe is die oproep tegen dovenmansoren gericht. De overheid vertoont al- thans geen beweging. Wellicht heeſt die de situatie uit


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


de jaren tachtig van de vorige eeuw nog helder op het netvlies staan. Toen leidde een stijging van het aantal opleidingsplaatsen tot een enorm overschot aan tand- artsen. In combinatie met een stringent vestigingsbe- leid leidde dat ertoe dat net afgestudeerde tandartsen teleurgesteld hun heil noodgedwongen in het buiten- land moesten zoeken. Tegenwoordig zijn het geen Ne- derlandse tandartsen, maar studenten die hun heil in het buitenland zoeken. Van België is bekend dat daar heel wat Nederlanders naartoe trekken om tandheel- kunde te gaan studeren. Inmiddels is er ook een Span- je-route waarvan Nederlanders gebruik kunnen ma- ken. Dus zou het straks zomaar zo kunnen zijn dat de Spaanse tandartsen die hier komen werken, gewoon een Nederlands paspoort hebben. (EB)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52