This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijk 33


Wie wel eens in Vietnam en Laos is geweest, zal de hoge schisisincidentie in deze landen wellicht zijn opgevallen. Begin jaren negentig werd dit in ieder geval wel geconstateerd door Dam Backer, destijds tandarts in Lelystad. Hij besloot de helpende hand te bieden en richtte daartoe twintig jaar geleden Stichting Bridge the Gap op.


TEKST: HENK SCHOTTE; FOTO: SHUTTERSTOCK; SJOBBE BESSELING


I oost-Azië NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


edere tandarts weet dat schisis een uitermate ongelukkige afwijking is die een normale spraak, ademhaling en voedselinname bemoeilijkt en een sociaal isolement bevordert. In de Westerse wereld worden patiëntjes met schisis daarom zo snel mogelijk geholpen. In veel derdewereldlanden is die mogelijk- heid er vaak niet, door een gebrek aan menskracht, faciliteiten, fi nanciële middelen en achterstand in kennis. Zeker als er, zoals in Vietnam en Laos, sprake is van een hoge incidentie – door het gebruik van che- micaliën tijdens de oorlog die deze landen eind jaren zestig en begin jaren zeventig teisterde – zie je in het dagelijks leven dan ook veel volwassenen met een on- geopereerde hazenlip.


Grote aantallen Toen Dam Backer begin jaren negentig tijdens een congres in Vietnam werd geat endeerd op de grote aantallen schisispatiënten in dat land, wilde hij daar meer over weten. Hij nam contact op met professor Lam Ngoc An, directeur van het Maxillo-Facial Institute in Ho Chi Minh City (Saigon) in Vietnam. An schetste Backer de nijpende situatie in zijn land. De prompte reactie van Backer: dan bieden wij de helpende hand. Dat voornemen kwam korte tijd later in een stroom-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52