This page contains a Flash digital edition of a book.
18 opinie


STELLINGDe komst van Spaanse tandartsen zou niet nodig moeten zijn


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het praktijkverhaal in Nt 13/2015, p.30.


PETER PUT tandarts in Lent “Ik bewonder de inzet en motivatie om na het afronden van de studie de grote stap te nemen om te emigreren naar Nederland, en


daarvoor bij te scholen. Fijn dat er daarbij begeleiding is. Maar het moet zuur moet zijn voor gemotiveerde Neder- landers die na de loting een afwijzing krijgen, en die graag de kans zouden krijgen als tandarts aan de slag te kunnen. En misschien wel de praktijk van hun ouders zouden wil- len voortzeten. Vorig jaar waren er 1269 aanmeldingen voor de 243 beschikbare plaatsen. Tachtig procent is afge- wezen!”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling op www. ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er desgewenst een reactie bij plaatsen. De stelling voor het komende Nt luidt: Helaas neemt de KNMT geen deel aan het Kwaliteitsinstituut Mondzorg (KiMo).


MONIQUE TUYL-D’ ARNAUD tandarts in Waalwijk “Ik ben verbaasd en verontwaardigd dat er in Nederland buitenlandse tandartsen nodig zijn. Natuurlijk, als vluchteling zijn ze wel-


kom, maar hun komst komt nu voort uit slecht overheids- beleid. Ze worden naar Nederland gehaald voor commer- ciële doelen, geëxploiteerd door ketens die zo hogere win- sten kunnen behalen. Hun komst gaat straks ten koste van onze tarieven en dus de kleinere praktijk, die zal verdwij- nen. De overheid moet voor meer opleidingsplaatsen zor- gen opdat met Nederlandse tandartsen aan de vraag kan worden voldaan. Het tekort is dan over zes jaar zeker op- gelost!”


MELISSA SWART tandarts in Tilburg, Groesbeek en Oldenzaal “Helaas is de werkelijkheid dat hier te wei- nig tandartsen worden opgeleid, sommige Nederlandse vakgenoten naar het buiten-


land vertrekken of niet fulltime werken. Ik ben echter po- sitief verrast over het traject dat de Spaanse tandartsen doorlopen, met aandacht voor taal, cultuur en tandheel- kunde. Volgden alle tandartsen van over de grens maar zo’n traject. Want je hoort vaak dat ze het Nederlands niet goed beheersen, voor een erg laag loon werken of snel weer vertrokken zijn. Het Spaanse traject mag voor hen verplicht worden gesteld. Zo kunnen we het tekort opvul- len met waardige collega’s.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52