This page contains a Flash digital edition of a book.
8 nieuws


Slijtage Nittert Postema verzorgt in negen dagdelen de cursus De restauratie- ve behandeling van de slijtage- patiënt. Tijdens deze cursus behan- delt de cursist een eigen patiënt. Vanaf woensdag 2 september, Ede, www.collegedoorcollegas.nl.


Tandletsel De cursus Tandletsel van A – Z laat aan de hand van voorbeelden zien dat eerste hulp bij tandletsel goed en betrouwbaar in de algemene praktijk kan worden uitgevoerd. Vrijdag 30 oktober, Bussem, www.bureaukalker.nl.


Hygiëne


Op het congres Hygiëne in de orthodontistenpraktijk spreken Teun Rietmeijer, Dorothé Voet en Douwe Laanstra onder meer over besmettingsgevaar. Vrijdag 13 november, Amsterdam, www.booyfoundation.nl.


Kindertandheelkunde De cursus Behandelplanning in de kindertandheelkunde leert hoe een inschatting te maken voor de beste en stressvrije benadering en behan- deling van kinderen. Donderdag 24 september, Drieber- gen, www.academiekindertand- heelkunde.nl.


Esthetiek


Tijdens het driedaagse congres Tandheelkunde & Esthetiek komen de mogelijkheden en behandelin- gen van esthetiek bij gebitsrehabili- taties aan bod. Vanaf vrijdag 11 september, Rome, www.implacademy.nl.


ARME BRIT VAAK DOE-HET-ZELF TANDARTS


Onder Briten voor wie een bezoek aan de tandarts te duur is of die er gewoon bang voor zijn, wint vol- gens de Britse krant The Guardian de tandheelkundige noodset aan popu- lariteit. Met zo’n set kan iemand zelf een tijdelijke restauratie plaatsen, bijvoorbeeld op reis of tijdens va- kantie, wanneer de eigen tandarts niet kan worden bezocht en er een vulling sneuvelt of stuk van een tand of kies afreekt. Exacte cijfers hoe vaak een noodset als alternatief voor de tandarts wordt gebruikt zijn er niet. DenTek, een grote fabrikant van dergelijke sets zegt er jaarlijks zo’n 250.000 te verkopen, onder meer via sites als e-Bay. Voor een bedrag van rond de twintig euro


krijgt de koper een tube of potje vulmateriaal, kruidnagelolie om te verdoven en een instrumentje om de vulling aan te brengen. Volgens een andere Britse krant, de Daily Mail, zijn er ook Briten die geen noodset maar een ander alternatief gebruiken. De krant schrijſt over een vrouw die uit angst de tandarts al tien jaar niet had bezocht. Zij gebruikte superlijm om haar tandheelkundige problemen – waaronder uitgevallen tanden – te verhelpen. (LJ)


Nt nu ook actief op Facebook


Voor een uitgebreide agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


De afgelopen weken heeſt de Nt- redactie aan een eigen Facebookpa- gina gewerkt. Daarop worden eigen Nt-berichten en -beelden geplaatst, maar ook informatie die het Nt elders vergaart, en waarvan de redactie meent die met de tandheelkundige beroepsgroep te moeten delen. Met het tijdschriſt – op papier én digitaal – het Nt-Twiteraccount en de eigen website worden nu diverse soorten informatie geboden, waaronder nieuws, artikelen, beeld en video. Met alle kanalen wil het Nt de ver- schillende geledingen binnen de be- roepsgroep van tandartsen nog beter


van informatie voorzien. Like en volg het Nt: www.facebook.com/neder- lands-tandartsenblad; @ntdigitaal; www.ntdigitaal.nl. (EB)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


agenda


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44