This page contains a Flash digital edition of a book.
10 mensenwerk


SPREKER VAN DE MAAND


“Visualiseer hoe het kanaal loopt”


WALTER VAN DRIEL (56)


heeft als endodontoloog een verwijspraktijk in Den Haag. Hij spreekt regelmatig op congressen en geeft cursussen over endodon- tologie. Voor CME-Online verzorgt hij de cursus ‘De endodontische opening’.


“H


et maken van de endodontische opening ervaren veel tandartsen als lastig. Het


moeilijke is om het element zodanig te openen dat je als het ware in de volledige anatomie terechtkunt. Dat is belangrijk om een wortelka- naalbehandeling succesvol uit te voeren. Veel tandartsen – zowel jong als oud – hebben moeite om het ruimtelijke beeld van het kanaalstelsel voor ogen te houden en voelen zich er ook niet in thuis. Als ze een element hebben geopend, is het daarna donker en zien ze niet goed hoe de kanalen lopen. Dat maakt ze onzeker, want ze moeten op het gevoel werken en op basis van wat ze op röntgenfoto’s hebben gezien. Op de een of ander manier blijſt het eng om een ele- ment te openen. Over het algemeen is de kennis van het pulpastelsel in de opleiding tandheel- kunde voldoende aan bod gekomen. Maar in de huidige opleiding doet een student weinig klini- sche ervaring op omdat er zich te weinig patiën- ten voor de wortelkanaalbehandeling aandienen waarop hij kan oefenen. Hij moet vaak op een kunststof of geëxtraheerd element oefenen.


Op www.ntdigtaal.nl/


service/sprekers geeft Wal- ter van Driel op video prak- tische tips voor het doen van een wortelkanaal- behandeling.


In de cursus die ik online bij CME-Online en op het Centre for Innovative Dental Education (CIDE) geef, leg ik uit dat het belangrijk is om voor jezelf te visualiseren hoe de kanalen in het element lopen. Dit kun je leren door het veel- vuldig bekijken van driedimensionale opnames van het element en het goed in je opnemen hoe het wortelstelsel eruit ziet. Daarna moet je voor jezelf in je hoofd nagaan hoe de kanalen lopen met alle krommingen en bochten die daarbij


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


horen, zodat je je thuis gaat voelen in die inge- wikkelde ruimtes. Daarna kun je de behandeling starten. Ik vergelijk het altijd met een bobsleeër die, voordat hij met een afdaling begint, in zijn hoofd het hele parcours afgaat met alle bochten en gevaarlijke situaties die daarbij horen. Zo gaat hij goed voorbereid en geconcentreerd van start. Dat is ook van belang voor het succes van een endobehandeling. Ik leer cursisten altijd dat ze bij voorkeur met een behandelmicroscoop moe- ten werken, dat geeſt meer licht en vergroting, waardoor je een groot deel van de pulparuimte ziet die je anders niet zou zien. Hierdoor kun je veel gerichter en weefselbesparend werken. Ove- rigens is het gebruik van een microscoop ook bij veel andere onderdelen in de tandheelkunde aan te bevelen.


Al tijdens mijn studie voelde ik me aangetrok- ken tot de endodontologie. Het was toen voor mij het meest biologische vak, net als parodon- tologie. Het zoeken naar waar de pijn precies zit en wat de oorzaak zou kunnen zijn, spreekt me erg aan. En dat je door het stellen van een goede diagnose het probleem vaak goed kunt oplossen. Ook ben ik direct na mijn afstuderen betrokken geraakt bij het postacademisch onderwijs op de universiteit. Ik heb het altijd leuk gevonden om onderwijs te geven.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44