This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 29


Goochelen V


RICHARD MASTWIJK


oor een kind is een goochelaar een soort tovenaar. Kaarten en


geplaatst, maar dat er achteraf bleek dat er een verkeer- de inschat ing was gemaakt. Na drie jaar gaf de klant aan dat het rendement niet aan de verwachtingen vol- deed. Beijert: “Dan zijn wij niet de partij die zegt: je hebt zelf je handtekening gezet. Dan gaan we terug, halen we het systeem uit elkaar en veranderen het, of plaatsen er panelen bij. Dat levert ons niets op, maar we kunnen het niet hebben als een systeem het niet goed doet.”


Meer dan zon Ondanks dat Zon&Co dus al bij een aantal tandarts- praktijken het dak op is geklommen, vinden de twee di- recteuren dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) wat zonne-energie betreſt in Nederland nog erg achterloopt. “De particuliere markt redt zich wel”, zegt Van der Meer, “maar we zien het mkb als kans op het gebied van zon- ne-energie.” Wat zijn bedreigingen voor de toekomst van Zon&Co? “Het beleid van de overheid”, zegt Beijert. “We zijn er bij gebaat dat die zich er niet al te veel mee bemoeit. En als de overheid een stimuleringsactie wil opzet en, laat ze dat dan in samenwerking met de bran- che doen.” De ‘co’ uit Zon&Co betekent dat er nog veel te doen is. Van der Meer en Beijert hebben dan ook de ambitie ver- der te gaan dan alleen maar zonnepanelen. Dat gebeurt momenteel al op bescheiden schaal, zeggen ze zelf. Vo- rig jaar is gestart met panelen die water verwarmen. Dat is een kant die de twee op willen nu ze de elektriciteits- kant onder de knie hebben. Qua toekomstdromen zit het vooral in de producten. Van der Meer: “Ik weet niet of we over vijf of tien jaar veel groter zijn, van mij hoeſt dat niet. Misschien hebben we vaker twee klussen op een dag. Ik zou het mooi vinden als we producten leve- ren die het gas vervangen. Dit is pas het begin.”


dieren verdwijnen, veranderen en ko- men ook weer terug. Pure magie! Als volwassene weet je dat het gewoon een truc is, maar je kunt de goochelaar niet betrappen. Wat overblijft is vraag: hoe doet hij het? Ook in het dagelijks leven worden we geconfronteerd met gegoochel, en wel met cijfers. Die lenen zich er enorm goed voor om gemanipuleerd te worden. Soms onbedoeld, maar soms ook bewust om een verkeerd of een ge- chargeerd beeld te geven. Als voorbeeld zou ik de rapporten van Deloitte en de NZa betreffende het kostenonderzoek kunnen aanhalen. Mijn bevindin- gen heb ik al met u gedeeld Nt 04/2-15, p. 33. De ef- fecten van de tariefdaling per 1 juli probeer ik op ver- schillende wijzen in beeld te brengen bij praktijkhouders en praktijkmedewerkers. Veel tand- artsen zijn zich deze effecten niet bewust en verkeren in de veronderstelling dat de tariefdaling, lees omzet- daling, gelijk is aan de inkomensdaling. Helaas is dat niet het geval! Afhankelijk van het kostenniveau van de praktijk, – deze staat min of meer vast – neemt de winst bij een solopraktijk af met een factor 2 tot 2.5 van de tariefdaling. Bij de meerstoelenpraktijk, in de regel een praktijk waar tandarts-medewerkers actief zijn, kan er een aanzienlijk groter effect optreden. Helaas hoor of lees ik berichten die een volledig ver- keerd beeld oproepen. Zo worden soms de kosten van de grote meerstoelenpraktijk losgelaten op de kleine solopraktijk. Zo’n berekening levert uiteraard een dramatische, maar geenszins realistische winst- daling op. Zoals vaker betoogd, is het de kunst om appels met appels en peren met peren te vergelijken, en cijfers in een juist perspectief te plaatsen. Dit geldt niet alleen voor de NZa, maar ook voor adviseurs of tandartsen zelf. Om iemand met een goocheltruc zand in de ogen te strooien heeft geen zin. Ga het noodzakelijke gesprek met elkaar aan op basis van de juiste cijfers!


Richard Mastwijk is consultant bij van helder. Wilt u reageren op deze column? nt@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP AMSTERDAM


COLUMN KAAKSTELLING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44