This page contains a Flash digital edition of a book.
vakinhoud 25


UITGELEZEN Endo’s en lastige bacteriën JOERD VAN DER MEER, VERWIJSPRAKTIJK ENDODONTOLOGIE, ZWOLLE


In Zuid-Europa krijgen patiënten na een endodontologische behandeling standaard een recept antibiotica mee van hun tandarts. Helaas wordt daarmee het succes van de behandeling niet groter.


De kwistige manier van omgaan met antibiotica heeſt er echter wel toe geleid dat de meeste antibioticaresistentie rond de Middellandse Zee voorkomt. In Nederland zijn we voorzichtiger met het voorschrijven van antibiotica. Als we het voorschrijven, kiezen we voor een middel met een breed spectrum, kortdurend en in een hoge dosis. Bij endodontologische behandelingen wordt het voorge- schreven als, ondanks de behandeling, de weerstand van de patiënt niet in staat blijkt te zijn om de ontsteking te kunnen bestrijden en zich bijvoorbeeld koorts ontwik- kelt. Een combinatiepreparaat van amoxicilline en cla- vulaanzuur is dan tegenwoordig een eerste keuze, waar- bij het clavulaanzuur een bacterieel enzym (ß-lactamase) onwerkzaam maakt dat door bepaalde bacteriën wordt aangemaakt om penicillines af te breken.


Naast deze toepassing bij acute infecties is er nóg een toepassing van antibiotica bij endodontologische be- handelingen. Een enkele keer kan het namelijk voorko- men dat er sprake is van een extra-radiculaire infectie, waarbij zich grote hoeveelheden bacteriën buiten het wortelkanaal bevinden. Ondanks een goede wortelka- naalbehandeling blijſt dan nog steeds een grote hoe- veelheid bacteriën rond de apex aanwezig die de ontste- king in stand houden. Daarbij is het afweersysteem niet in staat om deze bacteriën op te ruimen en blijven de klachten van de patiënt bestaan. Hierbij kan het gaan om bacteriën die niet gevoelig zijn voor breedspectrum antibiotica. Dan helpt een standaard antibioticakuur niet. Als het mogelijk is om pus te verzamelen, via bij- voorbeeld een fistel, dan kan dit in een standaard kweekmedium worden gebracht. Dit geheel kan dan worden opgestuurd naar een laboratorium en daar op kweek worden gezet. Het laboratorium kan dan naar aanleiding van de uitslag van de kweek een gericht an- tibiotica-advies geven dat werkzaam is tegen de bacte- riën die nog rond de apex aanwezig zijn. De patiënt kan


nu een antibioticakuur worden voorgeschreven. Na het afmaken van de gerichte kuur verdwijnen de klachten van de patiënt en kan genezing optreden.


Het gericht gebruiken van antibiotica op basis van een kweek zou eigenlijk de standaard moeten zijn bij het toepassen van degelijke medicatie. Helaas gaat het bij endodontologische behandelingen meestal om toepas- sing van antibiotica in acute situaties en is er niet de tijd om te wachten op het opkweken van de bacteriën. Als er in de toekomst slimme technologie komt waarmee we aan de stoel kunnen bepalen om welke bacteriën het bij een infectie gaat, kunnen we bij iedere ontsteking gericht antibiotica voorschrijven.


Literatuur Baumgartner JC, Xia T. Antibiotic susceptibility of bac- teria associated with endodontic abscesses. J Endod. 2003 Jan;29(1):44-7. Poveda Roda R, Bagan JV, Sanchis Bielsa JM, Carbonell Pastor E. Antibiotic use in dental practice. A review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007 May 1;12(3):E186-92. Ricucci D, Siqueira JF Jr, Lopes WS, Vieira AR, Rôças IN. Extraradicular infection as the cause of persistent symptoms: a case series. J Endod. 2015 Feb;41(2):265-73.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44