This page contains a Flash digital edition of a book.
interview 13


Joost Roeters, hoogleraar Integrale tandheelkunde aan ACTA, is verantwoordelijk voor de onderwijspraktijk in de masterfase in Amsterdam en Almere. Hij houdt zich bezig met het organiseren van het onderwijs en de zorg in de kliniek. Goed communiceren op verschillende niveaus en weten wanneer je horizontaal of verticaal moet verwijzen, worden volgens hem steeds belangrijker.


TEKST: KAREL GOSSELINK; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


Wat houdt uw hoogleraarschap aan ACTA in? "In 2013 ben ik gevraagd om de sectie Algemene tand- heelkunde binnen de masteropleiding van ACTA te gaan leiden. Daar vallen bijna alle klinieken van het masteronderwijs en de poliklinieken in Amsterdam en in Almere onder. De omvang van deze taak maakte een fulltime aanstelling noodzakelijk. Dit jaar is mijn aan- stelling omgezet naar het hoogleraarschap Integrale tandheelkunde. Overigens was ik al vanaf 2010 voor één dag in de week vanuit de Nijmeegse opleiding tandheelkunde gedetacheerd bij ACTA als bijzonder hoogleraar Adhesieve tandheelkunde. Dit werd een jaar later twee dagen per week en daarna drie dagen.”


de NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Wat moet worden verstaan onder de leerstoel Integrale tandheelkunde? "Het is een brede term. Ik ben eindverantwoordelijk voor het grootste deel van het klinisch onderwijs aan de masterstudenten. Dit benaderen we integraal met speciale aandacht voor de regiefunctie van de tandarts. De hedendaagse tandartsdocent moet van veel mark- ten thuis zijn om goed te kunnen functioneren. Wij ondersteunen hen door stafavonden en –dagen te


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44