This page contains a Flash digital edition of a book.
32 praktijk


Renka Vermaas, productmanager bij Dental Union, legt uit hoe de Nederlandse groothandelaren nu te werk gaan: “De bulk aan bestelling bestaat vooral uit anes- thesieproducten en fluoridegels. Tot november vorig jaar was het zo dat wij deze op voorraad hadden. Wij leverden ze aan de klant na controle door een apothe- ker. Maar de betreffende producten moeten tegenwoor- dig fysiek bij de apotheek over de toonbank gaan. Ze liggen daar nu dus ook op voorraad. We geven de be- stellingen aan de apotheek door en die levert de spul- len nu zelf aan de tandarts. Wij zorgen er vervolgens voor dat die de factuur krijgt.”


Duurder Volgens Ed Kolsteeg, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkun- dige Branche (VGT), verklaart deze omweg het prijs- verschil tussen buitenlandse postorderbedrijven en Nederlandse dental depots. “Doordat de producten echt via een apotheek moeten gaan, kun je je wel voorstel- len dat ze duurder zijn geworden. Die apotheker werkt niet voor niets.” Vermaas noemt nog een andere factor. “Met die aan- scherping van de regels vorig jaar hebben we als dental depots veel tijd en geld geïnvesteerd in het omzeten


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


van de leverroutes. Als je al die kosten niet hoeſt te maken, kun je lager gaan ziten met je verkoopprijs.” Hoe zit dat dan in andere Europese landen? Wie de wetgeving rond de distributie van medicijnen in Euro- pa bekijkt, stuit op een woud aan verschillende regels en richtlijnen. Er is simpelweg geen vaste Europese re- gel. Zo moeten in Italië medicijndistributeurs een eigen apotheker in dienst hebben, terwijl dat in Nederland juist verboden is. In Zwitserland krijgen groothan- delaren iedere dag bezoek van een apotheker die de bestellingen persoonlijk nakijkt. En in België moeten tandartsen hun bestellingen ophalen bij een lokale apotheek. Duitsland heeſt de meest soepele wetgeving, daar mag de groothandel direct aan de tandarts leve- ren. Een opmerkelijk verschil. Een van die Duitse webwinkels die ook over de grens bezorgt, is Minilu, met ruim 22.000 artikelen op voor- raad een grote webwinkel voor tandheelkundige producten. Minilu is sinds anderhalf jaar actief op de Nederlandse markt, zegt directeur Veith Gärtner vanuit zijn kantoor in Duitsland. “Inmiddels hebben we een Nederlands klantenbestand van enkele honderden tandartsen. En we zien daar nog groei in.” Volgens Gärtner is het prijsverschil met Nederland vooral te verklaren uit het verschil in inkoophoeveelheden. “De


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44