This page contains a Flash digital edition of a book.
28 praktijkvoering


Per toeval kwam Zon&Co in aanraking met tandarts- praktijken. De eerste was een tandarts die een aanvraag voor zijn praktijk aan huis deed, inmiddels zijn vier tandartspraktijken door Zon&Co van zonnepanelen voorzien. Volgens de twee is investeren in zonne-ener- gie voor ondernemers met een goed inkomen gunstig, omdat ze een aantal aſtrekposten voor de inkomstenbe- lasting hebben. Zo zijn er de energie-investeringsaſtrek (EIA) en de kleinschaligheidsinvesteringsaſtrek. Daar- door kun je de installatie snel terugverdienen. De EIA is sinds begin dit jaar versoberd en geldt pas vanaf grotere installaties, maar wie er gebruik van wil maken, kan korte terugverdientijden van drie of vier jaar krijgen.


Weinig tijd Wat de verkoop van zonnepanelen aan ondernemers lastiger maakt dan de verkoop aan particulieren, is dat ondernemers het vaak erg druk hebben. Van der Meer: “Daardoor is het moeilijk het verhaal aan hen te vertel- len. Ondernemers staan er natuurlijk wel voor open, maar hebben gewoon maar heel weinig om tijd zich erin te verdiepen.” Waarom een tandarts zonnepanelen zou moeten nemen? Naast dat veel mensen duurzaam- heid belangrijk vinden, noemt Beijert als argument dat het een goede investering is met een goed rendement. Als je een stuk of veertig panelen hebt, wek je rond de tienduizend kilowatuur op en kom je boven de tien procent met je rendement. Heb je een groter systeem, dan kom je uit op tussen de zeven en tien procent ren- dement. “Zo’n investering is nagenoeg zonder risico, want als de panelen eenmaal op het dak liggen, hebben ze eigenlijk geen onderhoud nodig”, zegt Van der Meer. Daarnaast kun je je als tandarts met zonnepanelen op het dak van je praktijk écht onderscheiden, vult Beijert aan. “Je kunt je duurzaam profileren door bijvoorbeeld in je wachtruimte borden te hangen waarop staat dat je


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


energie wordt opgewekt door zonnepanelen. En natuur- lijk is het een mooie gedachte dat je helpt de wereld wat duurzamer te maken.” Tandartsen die hier wel oren naar hebben en een zonnestroomsysteem kopen, krij- gen een display meegeleverd dat ze in de wachtkamer kunnen ophangen. Op die manier delen ze met hun pa- tiënten wat de zonnepanelen opleveren. Zon&Co doet niet actief aan marketing, omdat het de vraag al een tijd nauwelijks aankan. Van der Meer: “Dat is natuurlijk een goed teken, we kunnen ook echt de betere klussen uitzoeken omdat we veel aanvragen krij- gen.” Zon&Co heeſt veel aan tevreden klanten die aan mond-tot-mondreclame doen. Zo hebben twee patiën- ten van een tandartspraktijk in Geldermalsen die ze van zonnepanelen hebben voorzien, nu ook een bestelling bij Zon&Co geplaatst.


Keurmerk Zon&Co beschikt – als eerste – over het Zonnekeur- merk, dat samen met de overheid, de branchevereni- ging en een aantal andere bedrijven is ontwikkeld. Om dit Europese keurmerk te mogen gebruiken moet wor- den voldaan aan eisen die door ‘Europa’ zijn bepaald. “Het is een vrijwillig keurmerk, maar wel vrij streng”, aldus Van der Meer. “Het gaat er niet alleen om dat je mensen geschoold zijn, maar ook je installaties moeten aan bepaalde normen voldoen. Dat gaat van klantpro- ces tot oplevering. Er is veel beunhazerij. Soms bewust, maar in heel veel gevallen ook onbewust. Wij vinden dat keurmerk heel belangrijk en zien de toekomst in dat opzicht wel positief in, omdat steeds meer mensen on- dervinden dat er veel mis kan gaan. Denk aan Chinese panelen, die komen steeds vaker in het nieuws omdat ze snel stuk gaan.” Het moto van Zon&Co: pas stoppen als de klant tevre- den is. Het is wel eens gebeurd dat er panelen waren


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44