This page contains a Flash digital edition of a book.
41 actueel


SAVE DE DATE! OUDERENDAG VRIJDAG 2 OKTOBER


Op 2 oktober 2015 is het nationale ou- derendag. Een mooie gelegenheid om iets extra’s te doen voor ouderen en te laten zien dat zij welkom zijn in uw praktijk.


DOET U MEE EN WILT U ZICHTBAAR ZIJN? Ga naar knmt.nl/ouderen en meld u aan voor de promotiemiddelen, inclusief persbericht om lokale publiciteit te genereren. Zodat zo- veel mogelijk ouderen de weg naar uw praktijk weten te vinden voor een gezonde mond. Wij sturen u de materialen in augustus 2015 toe. KNMT Actueel nr.13 zal uitgebreid informatie geven over de ouderendag op 2 oktober. Heeft u nu al vragen omtrent de ouderendag? Of wilt u uw ervaringen of project delen? Kent u een goed initiatief in uw regio? Of heeft u an- dere ideeën hoe de mondzorg aan ouderen kan worden verbeterd? De KNMT hoort het graag en ondersteunt waar mogelijk.


Bel Ledenservice op 030 60 76 380 of mail LS@knmt.nl.


BEN JIJ STUDENT TANDHEEL KUNDE EN HEB JE EEN GOED IDEE? DOE MEE MET DE HOKWERDA AWARD!


Heb jij, student tandheelkunde, ideeën over hoe je een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, ge- zonde werkwijze en/of ergono- mie binnen de tandheelkunde? Dien dit idee dan in voor de Hok- werda Award! Als je wint krijg je een geldbedrag plus een hand- reiking om je inzending van idee naar de praktische uitvoering er- van te brengen. Je idee moet ui- terlijk zaterdag 1 augustus bin-


nen zijn. De uitreiking van de Hokwerda Award vindt plaats tijdens het KNMT-Studenten- congres, op vrijdag 2 oktober aanstaande.


Kijk voor inspiratie, informatie en  www.hokwerda-award.nl


Ps. de faculteitsvereniging met de meeste inzendingen wint een leuk geldbedrag!


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 JUNI 2015


OP DE AGENDA: TANDARTS-SPECIA- LISTEN BIJEEN


De voorjaars-Algemene Sectie Verga- dering van de Sectie Tandarts-specia- listen van de KNMT vindt plaats op maandag 22 juni om 19.30 uur in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein. Zoals inmiddels ge- bruikelijk is er eerst een gezamenlijke vergadering en na de pauze een bij- eenkomst per beroepsgroep. De agenda wordt in week 23 aan de le- den-specialisten gezonden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44