This page contains a Flash digital edition of a book.
40


KNMT- BESTUUR


Aad van der Helm voorzitter a.van.der.helm@knmt.nl


POETSINSTRUCTIE- KAARTEN VOOR MONDZORG OUDEREN GROOT SUCCES


Hendrike van Drie vice-voorzitter h.van.drie@knmt.nl


Vorige maand werd de campagne ‘Zorg aan ouderen in de algemene mondzorgpraktijk’ onder de aandacht gebracht. En met succes. Er was een overweldigende belangstelling voor de gratis poetsinstructiekaarten op knmt.nl. Inmiddels zijn er nieuwe kaarten bijge- drukt om aan de vraag te kunnen voldoen. De poetsinstructiekaarten, die zijn ontwikkeld door TNO, Zorg voor Beter en KNMT, bieden mantelzorgers en verzorgenden ondersteu- ning bij de dagelijkse mondverzorging van oudere mensen.


Maren de Wit vice-voorzitter m.de.wit@knmt.nl


S Tijmen Hiep


penningmeester en vice-voorzitter t.hiep@knmt.nl


teeds meer oudere mensen hebben onder- steuning nodig bij hun dagelijkse mondver- zorging. Maar wat is de juiste manier om een (kunst)gebit en mondslijmvlies te reinigen? En hoe maak je een frame of plaatje goed schoon? Dat is te zien en lezen op de poetsinstructiekaarten die zijn ontwikkeld door TNO, Zorg voor Beter en KNMT. Voor iedere gebitssituatie is er een poetsinstructie voor zowel de boven- als de onderkaak. In totaal zijn er 10 poetskaarten om een passende combina- tie voor elk gebit te kunnen maken.


ER ZIJN 5 VERSCHILLENDE GEBITSSITUATIES DIE ELK OM SPECIFIEKE VERZORGING VRAGEN: 1. Eigen tanden en kiezen 2. Frame of plaatje 3. Volledig kunstgebit


4. Niets (geen tanden of kiezen) 5. Overkappingskunstgebit


GRATIS POETSINSTRUCTIEKAARTEN AANVRAGEN De poetsinstructiekaarten zijn kosteloos te downloaden of te bestellen via knmt.nl. De ge-  geleverd met een ophangsysteem voor beves- tiging bij de wastafel of in de badkamer.


POSTER DOWNLOADEN


Nicolette Kroezen secretaris


n.kroezen@knmt.nl


Ook is er een poster beschikbaar voor verple- genden, verzorgenden en mantelzorgers dat het belang van goede mondverzorging onder de aandacht brengt. Een goede mondverzor- ging is belangrijk voor de algehele gezondheid en kwaliteit van leven. Download de poster op knmt.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44