This page contains a Flash digital edition of a book.
mensenwerk citaten


“Het aantal verwaarloosde gebitten onder ouderen is sterk


toegenomen.” DE TELEGRAAF, 18 MEI 2015


“De tandarts wordt goedkoper en er is in Noord-Nederland keuze genoeg voor wie een


nieuwe tandarts zoekt.” DAGBLAD VAN HET NOORDEN, 26 MEI 2015


“…wegrottend glazuur, onzekere mensen met murmelstompjes. Ze gaan steeds moeilijker praten. De lippen stijf op elkaar.


Schaamlippen dus.” YOUP VAN ’T HEK IN DE VARAGIDS, 9 MEI 2015


“Bewoners in verpleeghuizen die moeite hebben bij kauwen of slikken krijgen na de zomer geprint voedsel


voorgeschoteld.” DE TELEGRAAF, 15 MEI 2015


“De meeste patiënten gaan al jarenlang naar dezelfde tandarts en wachten lijdzaam op wat hij met ze doet en


hoeveel dat kost.” DAGBLAD VAN HET NOORDEN, 26 MEI 2015


“De administratieve rompslomp in de zorg ontneemt steeds meer huisartsen, specialisten, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten


het plezier in het werk.” DE TELEGRAAF.NL, 22 MEI 2015


Wie kent mij?


Nadat hij op jonge leeſtijd wees wordt, groeit hij op bij een oom en tante in Gouda. De oom is procuratiehouder bij een kaas- fabriek, hij kiest echter voor de gezondheidszorg.


Tandheelkunde is niet zijn eerste keus, hij ambieert de studie me- dicijnen. Als tijdens de oriëntatie- dagen van de Leidse universiteit wordt geadviseerd medicijnen links te laten liggen omdat er al veel te veel artsen zijn, kiest hij voor tandheelkunde in Utrecht. Toch een beetje de medische kant, maar dan een met ‘baangarantie’, zo halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw. Na zijn afstuderen begint hij een praktijk in Leiden, de stad waar hij sindsdien woont. Hij herinnert zich die begintijd als “enorm druk, dankzij een grote praktijk en veel patiënten met veel cariës”. Nadat de fluoride zijn intrede doet, neemt de cariës- explosie af en krijgt hij tijd voor leuke dingen. Zoals kroon- en brugwerk, waarin hij veel aardig- heid heeſt.


Iets anders wat hem trekt, is schrijven. Al in zijn studententijd schrijſt hij gedichten, die onuitge- geven in een la verdwijnen. Zijn boek Cycloop dat hij in die tijd schrijſt, wordt in 1988 uitgege- ven. De ambitie om te schrijven is er altijd, zegt hij. “Maar succes heeſt een lange aanlooptijd.” Als katalysator dient uiteindelijk een schrijfwedstrijd in Arts & Auto, die hem halverwege de jaren negen- tig een tweede prijs en een eigen column in het tijdschriſt oplevert. Later verzorgt hij ook columns voor het Nt, die worden gebun- deld in het boek Het lachende gebit.


“Schrijven is drang, er zit een stuk creativiteit in mijn innerlijk dat eruit moet”, verklaart hij zijn pas-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


11


sie. Toch zet hij pas na zijn pen- sionering het schijven echt door, wat een reeks boeken oplevert. Sommige hebben een autobio- grafische inslag, andere gaan over Napoleon Bonaparte, een van zijn andere passies.


Zijn interesse in de kleine veld- heer ontstaat na het lezen van het boek [Het laatste eiland van de keizer waarin Julia Blackburn Napoleons ballingschap op het eiland St. Helena beschrijſt. Zijn belangstelling voor Napoleon voert hem onder meer naar de rivier Berezina, in november 1812 toneel van Napoleons dramati- sche terugtocht uit Rusland, en naar nagespeelde veldslagen uit de Napoleontische tijd. Zoals die van de Volkerenslag in Leipzig en de Slag bij Waterloo. Ook bezoekt hij het eiland Elba, waarvandaan Napoleon Bonaparte in 1812 uit ballingschap ontsnapt. Dat bezoek sluit ook mooi aan bij een andere passie: eenzame eilanden. Iets wat hij deelt met Nederlands beroemdste ‘eilanden- verzamelaar’, de in 2002 overle- den Boudewijn Büch. Inderdaad, een patiënt van hem. Zijn komen- de boek, verklapt hij, gaat dan ook over die eenzame eilanden.


Herkent u mij? Zie pagina


37 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


PROFIEL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44