This page contains a Flash digital edition of a book.
18 opinie STELLING


Een patiënt met Down hoort niet in de algemene praktijk thuis


Het Nt vroeg drie willekeurige tandartsen naar hun mening over deze stelling, die verwijst naar het praktijkverhaal in Nt 08/2015, p.20.


JOSEPH JOSHUA tandarts in Hoorn en Purmerend “Iedere situatie is verschillend. Moeilijk te be- handelen patiënten worden natuurlijk verwe- zen naar een centrum voor bijzondere tand-


heelkunde. Bij elke persoon wordt individueel bekeken hoe we handelen. Bij kinderen gaan we spelenderwijs te werk en bij volwassenen passen we ons aan hun niveau aan. Daarnaast proberen we zo goed mogelijk uit te leggen wat we gaan doen en nemen we hier de tijd voor. Soms zijn meerdere afspraken nodig om het vertrouwen te winnen. Ook is de samenwerking tussen het personeel heel belang- rijk, dat geeſt ook rust.”


Als u ook uw mening op de stelling wilt geven kan dat. Twee weken voor verschijning van het Nt staat de stelling als poll op www.ntdigitaal.nl/stelling. Hier kunt u aangeven of u het al dan niet met de stelling eens bent en er een reactie bij plaat- sen. De stelling voor het komende Nt luidt: Manuele vaardig- heden worden voor de tandarts steeds minder belangrijk.


MEREL VAN DER PLOEG tandarts in ‘t Zand “Met deze stelling ben ik het niet eens. Wel hangt een en ander uiteraard af van de be- handelbaarheid van de patiënt en de ‘capaci-


teit' van de behandelaar. Mijns inziens moet het streven so- wieso zijn dat zoveel mogelijk patiënten in de eerste lijn behandeld worden. Zeer behulpzaam zijn goede contacten met collegae in de bijzondere tandheelkunde, zo is mijn er- varing.”


ERIK PEEK tandarts in Utrecht, Schoonhoven en Zwammerdam “Oneens. Een patiënt met Down hoort net zo goed thuis in een algemene praktijk als ieder


ander. In mijn ervaring zijn patiënten met Down met de juiste communicatie en begeleiding, door bijvoorbeeld ou- ders, prima in de algemene praktijk te behandelen mits er voldoende tijd wordt genomen. Op deze manier kan de eer- stelijnstandheelkunde gewoon in de algemene praktijk plaatsvinden en hoeſt er pas bij uitgebreide problematiek op tandheelkundig vlak, of in de coöperatie van de patiënt vanwege bijvoorbeeld angst, verwezen te worden naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44