This page contains a Flash digital edition of a book.
39 actueel


HANS SCHIRMBECK NIEUWE DIRECTEUR KNMT


De KNMT heeft een nieuwe directeur/ secretaris gevonden. Met ingang van 1 september aan- staande wordt Nicolette Kroezen opgevolgd in deze positie door Hans Schirmbeck. Schirmbeck is nu directeur van de Vereniging Gehandicapten- zorg Nederland (VGN). Daarvoor werkte hij voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).


Schirmbeck zegt over zijn tijd bij de VGN: “Ik heb de af- gelopen vijf jaar met groot plezier gewerkt voor de ge- handicaptensector. Een sector waar ik trots op ben. Deze branche kenmerkt zich door een enorme betrok- kenheid bij haar cliënten en tegelijkertijd van een grote veranderbereidheid. De stelselwijzigingen, die in een enorm tempo zijn doorgevoerd en die samenvielen met pijnlijke bezuinigingen, zijn door de gehandicaptenzorg- aanbieders constructief opgepakt. De samenwerking


met de VGN-leden heb ik dan ook als zeer inspirerend ervaren.”


NIEUWE UITDAGING Hans Schirmbeck geeft aan dat hij na vijf jaar graag een nieuwe uitdaging aangaat, opnieuw in een ‘wereld’ die hij nog moet leren kennen. “Dat is mijn manier van wer- ken, aan iets nieuws beginnen, ergens helemaal in dui- ken, relaties leggen tussen de interne en externe wereld en belangen behartigen.”


VAN GROTE WAARDE KNMT-voorzitter Aad van der Helm is blij met het aan- treden van Schirmbeck: “Met zijn kennis en jarenlange ervaring in de zorg zal Hans van grote waarde zijn voor de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Samen gaan we ons hard maken voor goede mondzorg voor alle Nederlanders, voor een krachtige positie van de tandarts in de zorg en een sterke vereniging.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 JUNI 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44