This page contains a Flash digital edition of a book.
4 etalage 12 20 Kwetsbaar


De laatste jaren zijn vele initiatieven ont- plooid die betere tandheelkundige hulp aan kwetsbare ouderen als uitgangspunt hebben. Die initiatieven renderen beter als er meer oog zou zijn voor samenhang, coördinatie en kwaliteit.


Curriculum Hoogleraar Integrale Tandheelkunde Joost Roeters is op ACTA verantwoordelijk voor onder meer de zorg in de kliniek en het organiseren van het onderwijs. Een van zijn uitdagingen is de herziening van het onderwijscurriculum.


Medicatie 27 Energie


Zonnepanelen op het dak van je praktijk zijn niet alleen een goede investering, je onderscheidt je er als tandarts ook mee van de massa én je draagt bij aan een beter milieu, Dat stellen Johan Beijert en Jos van der Meer van Zon&Co.


30 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Tandartsen die op de prij- zen leten, kunnen bij een buitenlandse leverancier terechtkomen als ze via in- ternet hun spullen bestel- len. Daar is niets mis mee, maar je moet goed oppas- sen als je er zaken als anesthesievloeistof of fluoridegel bestelt.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44