This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 19


INBOX Informatief


Wat een leuk, informatief interview met hoogleraar Medische Geschiedenis Mart van Lieburg in Nt 08/2015, p. 10! Ik heb er nooit zo bij stilgestaan hoe dat in de oorlog is geweest voor de toenmalige tandartsen. Mijn grootvader M.L. Kieviet – zoon van John C. Kieviet, schrijver van de boeken van Dik Trom – studeerde af in 1920 en overleed eind jaren dertig. Mijn vader, John C. Kieviet, ging pas na de oorlog tandheelkunde studeren en studeerde af in 1950. Door een speling van het lot hebben beiden dus niet hoeven kiezen of ze lid werden van de Tandartsenkamer… Graag meer van dit soort leuke bijdragen in het Nt!


HELGA KIEVIET tandarts in Aerdenhout


AAD VAN DER HELM Inter-


nationale proeftuin


Waar een klein land groot in kan zijn. Dat bleek maar weer eens tij- dens de laatste conferentie van de CED, de Council of European Dentis- try, in Riga. Nagenoeg geen enkel an- der Europees land heeft zo’n divers samengesteld tandheelkundig team als Nederland.


De manier waarop wij de mondzorg inrichten, is onge- kend voor landen als Duitsland en Frankrijk. En wordt daar zelfs als een bedreiging voor de positie van de tandarts gezien. Mondhygiënisten en assistenten met uitgebreide bevoegdheden? Geen sprake van. Nederland wordt wat dat betreft wel als een proeftuin gezien. Een proeftuin waarin we weliswaar ‘mondzorg- breed’ nog aan het zoeken zijn naar verantwoordelijk- heden en bevoegdheden, maar die ons in de kern goed bevalt. Diversiteit binnen het team betekent im- mers dat we onze patiënten een zo toegepast mogelijk aanbod van mondzorg kunnen doen.


Uiteraard betekent dit dat kennis en vaardigheden door alle leden van het team op peil moeten worden gehouden. Niet in de laatste plaats door de tandarts zelf. Richtlijnontwikkeling, bij- en nascholing, visitatie, verhogen van het opleidingsniveau van de medewer- ker. We werken er hard aan.


En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Wat dat betreft zijn de parallellen met Europa groter. Niet alleen in ons land, maar binnen heel Europa is nog te weinig sprake van evidence based tandheelkunde. Terwijl er volop onderwerpen zijn die ons allemaal aangaan en waar- voor een gefundeerde basis zeer zou helpen. Of het nu gaat om bleken, antibioticaresistentie, amal- gaamgebruik of de invloed van de industrie op het medisch handelen. Eenheid van beleid helpt om te ko- men tot een nog betere kwaliteit van mondzorg. Als het gaat om Europees beleid kunnen we via de CED onze invloed uitoefenen.


Aad van der Helm is voorzitter van de KNMT. Wilt u op zijn column reageren: a.van.der.helm@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN HORIZON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44