This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 27


IN BEDRIJF Zon&Co investeert


Zon&Co Soort bedrijf


Installateur van Zonnepanelen Vestiging


Amsterdam Aantal


medewerkers 8


Afzetmarkt Nederland Producten


Zonnepanelen Diensten


Advies op het


gebied van zonne- energie en het


leveren en leggen


van zonnepanelen Omzet


1,5 miljoen euro (laatste drie jaar) Website


www.zonenco.nl


Voor wie zich anno 2015 wil onderscheiden van de massa, een bijdrage wil leveren aan een groen milieu of gewoon een goede investering wil doen, kunnen zonnepanelen aantrekkelijk zijn. Ook tandartsen investeren daar steeds vaker in. Zon&Co, van directeur-eigenaren Johan Beijert en Jos van der Meer, levert sinds 2008 zonnepanelen en heeft al verschillende daken van tandartspraktijken ervan voorzien.


TEKST: LAURA JANSEN EN REINIER VAN DE VRIE; FOTO’S: MARCEL ISRAEL, AMSTERDAM A


ls Johan Beijert in het vliegtuig de film ‘The inconvenient truth’ ziet, een documentaire van Al Gore over de opwarming van de aar-


de, gaat er een knop om. Hij besluit te willen vech- ten tegen de bestaande orde van grote energiemaat- schappijen, waarbij het alleen maar draait om geld verdienen. Als hij de film ziet is hij nog accountma- nager bij een Amerikaans soſtwarebedrijf. “Na al die jaren van verkopen en targets halen, dacht ik: waar doe ik het eigenlijk voor? Ik had al veel boeken over duurzaamheid gelezen, maar die film was het laatste zetje dat ik nodig had.” Jos van der Meer zit op dat moment in de technische automatisering. Hij heeſt al sinds 2000 zonnepane- len op het dak van zijn huis. Vanuit de drive om mee te werken aan duurzame ontwikkeling begint hij in 2008 Zon&Co. Op dat moment stond zonne-energie nog in de kinderschoenen, vertelt Van der Meer. “Het was een uitdaging om mensen ervan te over-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


tuigen dat zonne-energie kán. Het idee dat je zelf je energie maakt, is een gevoel dat bij een bepaalde groep mensen heel sterk leeſt.” Beijert en Van der Meer komen elkaar op een zeker moment tegen, spreken een aantal keer af in de kroeg en de samenwerking tussen de twee is een feit. De combinatie van de elektrokennis en –erva- ring van Van der Meer en de kennis van milieu en duurzaamheid van Beijert blijkt goed te werken. Na een jaar wordt de eenmanszaak een VOF. Inmiddels bedient Zon&Co tussen de twee- en driehonderd klanten per jaar. Zo’n zeventig procent van de omzet, de afgelopen drie jaar zo’n anderhalf miljoen euro per jaar, komt van particulieren, al neemt het aantal klanten uit de mkb-sector toe. “Bedrijven vinden dat ze ook iets aan duurzaamheid moeten doen. Ook verenigingen van eigenaren investeren steeds vaker in zonne-energie en er komt steeds meer vraag van- uit collectieven”, aldus Van der Meer.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


in een zonnige toekomst


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44