search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CRUISESPECIAL 2019


HAVENAMBASSADEUR


5 13


DE PRIJS VAN EEN KEMPENAAR


SLUISDEUREN BERNHARDSLUIS VEEL STERKER DAN AANGENOMEN Deventer havenafsluiting blijkt achteraf geheel onnodig geweest


DEVENTER Er zijn geen maatregelen nood- zakelijk om de sluisdeuren van de Prins Bernhardsluis te versterken, om ze bij ex- treem laag water bij schuttingen te kunnen bedienen. Dat blijkt uit aanvullend onder- zoek op basis van actuele inzichten.


Waterschap Drents Overijsselse Delta heeſt op donderdag 11 april een nieuwe vergun- ning verstrekt voor het schutten tot zelfs +0.45 NAP – een nog nooit gezien waterpeil op de IJssel. Hieruit kan worden geconclu- deerd dat de afsluiting van de Deventer ha- ven in de nazomer van vorig jaar - met een ‘laagwatersoap’ als gevolg - een totaal over- bodige maatregel is geweest, maar met dra- matische economische effecten.


In augustus 2018 leek het dat door extreem laag water in de IJssel de druk vanuit de ha- ven op de sluisdeuren een bedreiging vorm- de voor de deuren en alle waterwegen achter de haven. “Het was met de kennis van toen onverantwoord te schutten”, zo stelt de ge- meente nu. De vergunning stond schutten bij die waterstand niet toe. De gemeente vol- deed aan het verzoek van het waterschap om te stoppen met schutten.


Veel sterker Uit actueel onderzoek door een gecertificeerd ingenieursbureau in op- dracht van de gemeen- te en in samenwerking met het waterschap, blijkt dat de deuren ster-


ker zijn dan waar de nor- men tot nu toe vanuit gingen. Het blijkt zelfs verantwoord te schutten bij een nog veel lagere IJsselwaterstand,


Wethouder Frits Rorink. Foto Gemeente Deventer


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com Wethouder Rorink


We konden destijds helaas niet anders


op het gebied van de berekening van deze verbinding”. Met de volgende conclusie: “De Nederlandse norm kent aan deze verbinding eigenlijk te weinig constructieve sterkte toe. Als de Duitse norm wordt toegepast, blijkt dat de huidige deuren al voldoende sterkte in zich hebben om te kunnen functioneren tot een waterpeil van 0,45 m +NAP in de voorhaven. Daarmee is het dus niet meer nodig om extra versterking aan de deuren aan te brengen. Het toepassen van de Duitse norm is de afge- lopen jaren op diverse plekken in Nederland gehanteerd in vergunningprocedures”.


Vijf binnenvaartschepen liggen een maand vast in de afgesloten Deventer haven. Archieffoto Ries van Wendel de Joode


zonder dat versterking van de sluisdeuren noodzakelijk is.


Wethouder Frits Rorink: “We hebben bij de sluisrenovatie in 2012 de geldende regels ge- volgd. Afgelopen zomer was het een extre- me situatie. Er was nooit eerder aanleiding landelijk geldende normen tegen het licht te houden. Ik vind het vervelend voor de schip- pers en havenbedrijven dat nu blijkt dat de sluisdeuren de lage waterstand toch aankun- nen. We konden destijds helaas niet anders”.


Constructie De zoektocht ging in eerste instantie naar de mogelijkheden om de aanwezige deuren te versterken of om ze eventueel te vervangen. Uit het ambtelijk verslag: “De zwakste scha- kel in de constructie van de deur is de zoge- naamde pen-en-gatverbinding, waarmee


de liggers aan de staanders zijn verbonden. Gaandeweg het proces kwam naar voren dat er sinds 2012, door voortschrijdend inzicht en onderzoek, nogal wat ontwikkelingen zijn


Dwingend verzoek Op 6 augustus 2018 werd het schutten van de Bernhardsluis in Deventer per direct stil- gelegd op ‘dwingend verzoek’ van het water- schap Drents Overijsselse Delta. Er werd op dat moment namelijk geschut bij een lagere waterstand in de voorhaven, dan waarvoor vergunning was verleend (1,65 m +NAP). Door het stilleggen van de sluis konden vijf binnen- vaartschepen de haven niet meer verlaten en bovendien konden de inliggende bedrij- ven de haven niet langer gebruiken voor hun bevoorrading.


De ontluisterende technische waarheid is koren op de molen van de vijf dupeerde schippers, die in augustus een maand in de afgesloten haven vast kwamen te zitten. Schippersbond ASV meldt in haar reactie dat een van haar leden de lopende juridische procedure over de gederfde inkomsten ‘zeker gaat doorzetten’.


Er is vervolgens een kortetermijnoplossing gezocht en gevonden om de schepen de ha- ven met een noodschutting alsnog te kun- nen laten verlaten. De sluisdeuren bleken een ‘zekere reststerkte’ te bezitten, waardoor de vergunning iets kon worden ‘verruimd’ (1,24 m +NAP). Door daarnaast de scheepvaart op de IJssel stil te leggen, werden de deuren nog iets minder belast. Daardoor konden uitein- delijk de vijf schepen op 6 september de ha- ven alsnog verlaten. Door het stijgen van het IJsselwater kon de sluis pas op 7 december weer volledig in gebruik genomen worden.


 0316 54 15 74 A. Slurink SCHIPPER GEZOCHT


in Zaltbommel en Lobith! evt. met dienstwoning!


www.slurink.nl


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


WEEK 16-17 17.04.2019 I NUMMER 909


5 2


j


a


a


r


!

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76