search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


JANUARI 2019 Datum


Wekelijks - 12 jan - 17 jan - 19 jan - 22 jan - 26 jan


- 19-27 jan - 27 jan - 30 jan - 31 jan


FEBRUARI Datum


Wekelijks - 2 feb - 5 feb - 5 feb - 5 feb - 6 feb - 7 feb


- 8 t/m 13 feb - 9 feb


- 19 feb - 21 feb - 21 feb


- 23 en 24 feb - 24 feb


MAART Datum


Wekelijks - 5 mrt - 5 mrt


SCHEEPVAART I Agenda Evenement


Binnenvaartmuseum


Jaarvergadering afd Rijnstreek Businessclub De Buurman


Jaarverg. afd Noord-Nederland Binnenvaartsoos


Open dag ROC Friese Poort Boot


Motorendraaidag


Logistiekdag Antwerpen Soosmiddag St. Nicolaas


Evenement


Binnenvaartmuseum modelbouwgroep Devel Congres Veilig onderhoud Soos Maasbracht Binnenvaartsoos


Winteravond Develgroep Logistiekdag 2019 Boot Holland


Paramont Dansavond Binnenvaartsoos


Businessclub De Buurman Sociëteit De Wandelgang Modelbouwbeurs Motorendraaidag


Evenement


Binnenvaartmuseum Binnenvaartsoos Soos Maasbracht


KSCC I Agenda KSCC NIJMEGEN


Plaats Dordrecht


Alphen a/d Rijn Werkendam


Drachten


Zwijndrecht Urk


Düsseldorf IJmuiden Wilrijk


Aanvullende informatie


elke do en eerste za van de maand 10.00 tot 16.00 uur Avifauna, 14.00 uur


17.00 uur, www.debuurman.nl Van der Valk Hotel, 9.30 uur.


Julia Internaat, 13.30 - 15.30 uur Maritieme mbo, 9.30 – 13.00 uur Messe Düsseldorf, 10.00 – 18.00 uur Zee- en Havenmuseum, 13.00 - 17.00 uur


Salons Van Edel, 10.30 uur www.logistiekdag.be Millingen a/d Rijn Schippersvereniging in Zaal Kastanje, 14.00 uur Vr Plaats


Dordrecht Dordrecht Ede


Maasbracht Zwijndrecht Zwijndrecht Tiel


Leeuwarden Zwijndrecht Zwijndrecht Werkendam Heerjansdam Goes


IJmuiden Plaats Dordrecht


Zwijndrecht Maasbracht


Aanvullende informatie


elke do en eerste za van de maand 10.00 tot 16.00 uur Ver. De Binnenvaart, René Siegfried


Congrescentrum Belmont, 10.00 uur, www.kivi.nl/afdelingen/maintenance MBM, Havenstraat 2, 14.00 – 17.00 uur Julia internaat, 13.30 -15.30 uur Modelbouw Groep


Van der Valk Hotel, 9.30 – 16.30 uur


WTC Expo Leeuwarden, 10.00 – 18.00 uur (ma tot 21.00 uur) Develpaviljoen, Parklaan 1, 20.00 uur met muziek Ray Martin Julia internaat, 13.30 – 15.30 uur 17.00 uur, www.debuurman.nl Waal Restaurant, 17.00 uur


mmv Modelbouw Groep Devel, 10.00 – 18.00 uur Zee- en Havenmuseum, 13.00 - 17.00 uur


Aanvullende informatie


elke do en eerste za van de maand 10.00 tot 16.00 uur Julia internaat, 13.30 – 15.30 uur MBM, Havenstraat 2, 14.00 – 17.00 uur


Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda. AMVV I Agenda


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Ma Di


Wo Do


Vaste activiteiten: Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo


10.30 uur Stafvergadering 10.00 uur KSCC-gymnastiek


10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor


15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken)


19.00 uur Repetitie KSCC-kerkkoor 9.30 uur Bloemschikken


Extra activiteiten: Do 17 jan 17.30 uur Aanvang 43ste vijfdaagse Circus Festival Monte-Carlo


Zo 27 jan 11.00 uur Don Boscoviering in Parochiecentrum


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER


Vaste activiteiten: Zo


Wo


10.30 uur Heilige Mis of Woord- en Commu- niedienst. Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.


14.00 uur Handwerken en kaarten. Bibliotheek geopend.


Extra activiteiten Di 29 jan 9.30 uur Rikconcours


KSCC ROTTERDAM


Vaste activiteiten: Zo


11.00 uur Elke derde zondag van de maand Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


Doop eerste LNG aangedreven sleephopperzuiger Ecodelta


Prinses Beatrix opent derde kolk Prinses Beatrixsluis


ROTTERDAM Op vrijdagmiddag 11 januari doopt Jolies van der Kamp in Rotterdam de eerste LNG aangedreven sleephopperzuiger van Nederland.


Het door de Friese werf Barkmeijer in Delfzijl en Harlingen afgebouwde baggerschip ecodelta houdt de Rotterdamse havenbekkens op diep- te en vervangt daar de 60 jaar oude Rijndelta. Beide schepen zijn van de Zwolse bagger- en aannemingsmaatschappij Van der Kamp.


In de Rotterdamse haven gaat het jaarlijks om ruim 5 miljoen kuub baggerspecie. Het werk wordt tot nog toe uitgevoerd door onder meer de schepen Hein en Rijndelta, respectievelijk 36 en 30 jaar oud. De Rijndelta verzorgt het grootste aandeel in het onderhoudscontract, terwijl de Hein bijspringt bij opschaling als ge- volg van extra aanslibbing.


Prinses Beatrix. Foto Koninklijk Huis De Beatrixsluis, met de brede derde kolk nog in aanbouw.


NIEUWEGEIN Hare koninklijke hoogheid prin- ses Beatrix opent woensdagmiddag 6 febru- ari de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein.


De sluis ligt in het Lekkanaal, dat door de aanleg van de derde kolk is verbreed en ver- diept. Na 2,5 jaar bouwtijd kunnen grotere


Foto Rijkswaterstaat


binnenvaartschepen daar ook in de toe- komst snel en veilig passeren. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt tijdens de opening een toespraak.


Het Lekkanaal vormt de belangrijkste recht- streekse hoofdvaarwegverbinding tussen


de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Prinses Beatrixsluis. De nieuwe derde kolk is beduidend groter dan de bestaande twee kolken. Het verbrede Lekkanaal heeſt nu meer ligplaatsen.


De prinses verricht tussen 15.00 en 15.30 uur de officiële openingshandeling van de derde kolk. De Beatrixsluis geldt als de grootste mo- numentale binnenvaartsluis van Nederland. In 1938 werd de sluis als eerste object ver- noemd naar de toen pasgeboren prinses. Bij het 50-jarig bestaan bezocht zij de sluis als koningin.


Het Havenbedrijf promoot met het LNG-schip LNG als brandstof voor de scheepvaart en streeſt er naar om van de Rotterdamse haven een belangrijke Europese LNG-hub te maken. Binnenschepen, coasters en veerboten verla- gen met LNG de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tot 20 procent en die van stikstofoxide (NOx) tot 85 procent. Zwavel- en fijnstofemis- sies worden tot praktisch nul teruggebracht.


11.00 uur Eucharistieviering (20 jan met vervangend pastoor Van Balveren)


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52