search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Cao-resultaat bij rederij Thyssenkrupp Veerhaven


WAAR LIG JE?


Flagellanten en geitenhoorns


GÉ VAN DE ZON Als je in de haven van Meppel ligt, lig je eigenlijk in Wanneperveen, net buiten Meppel. We heb- ben hier niets te klagen, want je fietst on- middellijk het nationaal park Weerribben- Wieden in.


ROTTERDAM CNV Vakmensen heeſt alsnog een klinkend cao-resultaat bereikt voor de 180 werknemers van rederij Thyssenkrupp Veerhaven. “Het ultimatum en de actiedrei- ging hebben gewerkt, we zijn daarna weer in gesprek gekomen”, zegt onderhandelaar Tjeerd Orie van CNV Vakmensen.


De rederij, met het hoofdkantoor in Brielle, vervoert erts en kolen vanuit de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam naar de staalfabriek in Duisburg. Dankzij het resul- taat krijgen de werknemers – na bijna een jaar zonder cao te hebben gezeten – eindelijk weer een loonsverhoging.


“We hebben een driejarige cao afgesproken, met een totale loonsverhoging van 8 procent”, zegt Orie. “Omdat de werknemers al zo lang zonder cao zitten, maken ze nu een inhaalslag. Dat is een prettig bericht, zo vlak voor kerst”. De loonsverhoging (inclusief prijscompensa- tie) is als volgt gepland: 2,25 procent per


1 januari 2018, 2,5 procent per 1 januari 2019 en 3,25 procent op 1 januari 2020.


Verder kunnen werknemers – op kosten van de werkgever – gebruikmaken van financieel advies over de impact van eerder stoppen of minder werken. De cao-partijen gaan gedu- rende de cao-periode ook werken aan betere arbeidsverhoudingen. Aanleiding zijn klachten van werknemers over een sfeer van intimida- ties in het bedrijf. “Dat blijſt op de agenda, we willen hier echt verbeteringen zien”, zegt Orie.


Werkgarantie Gedurende de looptijd zijn de werknemers ze- ker van hun baan. Alleen als de markt fors in- zakt (een daling van meer dan 10 procent van het jaarvolume), kan de rederij overgaan tot een reorganisatie. Voor het zover komt, zullen zoveel mogelijk banen worden behouden via collegiale uitleen aan andere rederijen. CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat de komende weken voor aan de leden.


Fonkelnieuwe Waterbussen voor Antwerpen


WILLEMSTAD In het haventje van het Brabantse Willemstad zijn op zaterdag 29 de- cember de fonkelnieuwe Waterbussen Aqua Jade en Aqua Emerald gedoopt.


Beide ‘diamanten’ varen sinds 2 januari op de Schelde in dienstregelingen van Aqualiner, de exploitant van De Waterbus in Antwerpen. Met verschillende snelle schepen wordt hiermee het openbaar passagiersvervoer over de rivier verzorgd in opdracht van het havenbedrijf Antwerpen. Dat moet bijdragen aan een bete- re mobiliteit, primair voor het woon-werkver- keer maar ook ten dienste van de recreatieve reizigers.


De snelle catamarans zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de skyline van Antwerpen. De eerste Waterbus werd in juli 2017 ge- doopt tot Aqua Diamond, met een ode aan de Vlaamse diamantstad. Om de reeks van de daarop volgende schepen met hetzelfde respect te eren, zal de hele vloot - die verder


uitgroeit naar 13 vaartuigen – worden ver- noemd naar een van de (half-)edelstenen.


Elk halfuur Met de komst van de twee nieuwe schepen verhoogt Aqualiner tevens de frequentie, met ieder half uur een afvaart. Waterbus ver- bindt Hemiksem met Kruibeke, Steenplein, Sint Anna, Zwijndrecht en de Kallosluis, waar- door de linker- en rechteroever slim met el- kaar worden verbonden. Met de Aqua Jade en Emerald bestaat de vloot nu uit drie nieuwe schepen en drie bestaande. Met ingang van februari en in de loop van dit jaar verwacht Aqualiner de overige nieuwe schepen aan de vloot te kunnen toevoegen.


Turfstekers en rietsnijders zijn de scheppers van dit natuurgebied. Daardoor ontstond in het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa een uniek landschap vol meren, vaarten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen. En gelukkig zijn hier nog veel prachtige dorpjes voorzien van huizen met rieten daken, want als er geen riet meer ge- sneden zou worden, zou het landschap ver- anderen in een dicht bos. Dat was het ook voor het jaar 1170; een grote bosrijke wil- dernis met herten, beren, wilde geiten, zwij- nen en ander wild.


Maar de Allerheiligenvloed in 1170 stuwde vanuit de Zuiderzee zoveel water over het land dat de uitgestrekte bosrijke omgeving omver geworpen werd: een enorm hoeveel- heid wild kwam om en het nieuwe land- schap was ontstaan, waarna de mens er zijn stempel op drukte.


Nu zorgt een grote diversiteit aan land- schappen voor een prachtige fietstocht over de ‘Kolderveenroute’. De naam zegt het al… hier werd vroeger veen afgegraven. Halverwege deze Kolderveenroute komen we bij Giethoorn en daar is het gedaan met de rust. Al die toeristen op de hoge brugge- tjes waar met riet geladen punters onder- door moesten kunnen varen, blokkeren de smalle paadjes. Nu varen er vooral rond- vaartbootjes - één richting op, want passe- ren is onmogelijk.


Giethoorn lijkt zo oer-Hollands. Wie zou be- denken dat dit ‘Venetië van het Noorden’ ontstaan is doordat een door Europa zwervende groep fanatieke gelovigen: de Flagellanten, zich rond 1291 - op aandrin- gen van de Bisschop van Utrecht - hier heeſt gevestigd. Deze kruisvaarders die elkaar en zichzelf met zwepen sloegen om boete te doen, waren een doorn in het oog van de Katholieke Kerk.


Je kunt je er iets bij voorstellen: de kruis- broeders die met gescheurde kleren, zwart as op het hoofd gesmeerd, rondtrokken waarbij criminelen, bedelaars en hoeren zich aansloten. Daar was men niet van gediend. Dus bood de bisschop een stuk grond aan, aan de ‘Italiaanse zigeuners’, wanneer zij hun reizend bestaan zouden opgeven.


De pacht die ze moesten betalen, werd waar- schijnlijk voldaan met turf en dat turfsteken en rietsnijden heeſt gezorgd voor een ge- bied zoals we het nu kennen. Zo’n 100 jaar na de Allerheiligenvloed moesten deze eer- ste bewoners dus het veengebied ontgin- nen. In de veengronden troffen zij talrijke horens van geiten aan, waarop men besloot om hun nieuwe woonplaats ‘Geytenhoren’ (Giethoorn) te noemen. Makkelijk is het niet om het zo te houden, want er moet gemaaid, gebaggerd, gegraven en geschraapt worden. Bij het schrapen wordt de voedselrijke bo- venlaag van de grond afgeschraapt, dat is nodig om een relatief droge en zure bodem te verkrijgen, waar het riet op kan groeien. Dat is dan ook weer goed voor de roze rietor- chis. Kent u die niet, nooit van gehoord? Tja, dan moet u toch eens komen kijken wat u mist; een prachtige Europese orchidee.


De Flagellanten in Geitenhorens: Het is wonderlijk wat mensen die niemand wilde hebben een gemeenschap aan moois kan opleveren.


21


Exploitatie River Terminal Wielsbeke voor 25 jaar verzekerd


WIELSBEKE POM West-Vlaanderen heeſt eind vorig jaar een langdurige overeenkomst ge- sloten met Shipit en Delcatrans voor de ex- ploitatie van de River Terminal Wielsbeke.


De binnenvaartterminal in Wielsbeke ver- werkte in 2017 15.000 TEU. Door de toene- mende resultaten is een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Ook een grondige re- novatie is nodig. De geplande uitbreiding- en


renovatiewerken gaan in uitvoering in de eer- ste helſt van 2019.


De huidige kaaimuur wordt verlengd met 70 meter tot een totale kaailengte van 325 meter. Ook het huidig kaaiplateau ondergaat een vol- ledige renovatie.


POM West-Vlaanderen kocht naast de hui- dige terminal in 2014 ook de achterliggende


terreinen van ongeveer 3 hectare om de uit- breiding mogelijk te maken. Hiervoor heeſt de POM met Shipit en Delcatrans een langdurige concessieovereenkomst afgesloten.


Shipit, verantwoordelijk voor paletten en an- dere ondeelbare ladingen, en Delcatrans, ver- antwoordelijk voor de containertrafieken, zullen elk 50 procent van de terminal uitba- ten. Andere werken gepland in 2019 zijn het


optrekken van een nieuw modern kantoorge- bouw en de aanleg van een weg om de volle- dige terminal toegankelijk te maken. “De verdere uitbouw van dit multimo- daal platform kan zo verder z’n rol vervul- len als duurzame extended gateway voor de Vlaamse havens en staat ten volle ten dien- sten voor de aanwezige industrie uit de regio”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52