search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Ties van Os (1957-2018), bevlogen en betrokken


GOUDA Hij belde me op, op een middag. Eind 2013. “Moet je niet eens een artikel schrijven over al die historische schepen die ik ver- koop aan Britten en Fransozen? Ik heb er wat collega’s over gepolst en wat rekenwerk ge- daan. Het begint nu echt de spuigaten uit te lopen. Op deze manier raken we ons hele va- rende erfgoed kwijt aan het buitenland!”


PETER FOKKENS


Dit telefoongesprekje met Ties van Os was hem ten voeten uit. Na een paar jaar van dramatisch inzakkende verkopen ging het weer wat beter in de scheepsmakelaardij. Gunstig voor hem, maar toch beviel het hem niet. Hij had teveel hart voor al die museumschepen om ze maar achteloos te laten gaan.


Ik was actief in die wereld en schreef erover, misschien kon ik wat doen? Dat was niet veel, maar de alarmklok die door Ties werd geluid, klonk anderhalf jaar later luid door tijdens Sail Amsterdam, waar we cultuurminister Jet Bussemaker met verschillende varend erfgoed- bestuurders overtuigden van het belang van ondersteunende behoudsmaatregelen. Zo ge- dreven en consciëntieus als hij was, was Ties van Os zijn hele leven al.


‘Gang is alles’, was al zijn motto toen hij als jong broekie wedstrijd ging zeilen in de spanker en zestienkwadraat op de Nieuwkoopse Plassen, waar zijn ouders aan het water woonden. Het bleef zijn motto tijdens de vele oceaanraces die hij meemaakte, als stuurman, navigator en co- schipper. Ties van Os hoort in het rijtje van zeil- helden als Bouwe Bekking, Carolijn Brouwer, Connie van Rietschoten en Dirk Nauta.


Navigatiekunst Met Dirk zeilde hij zijn eerste grote oceaanrace,


van Jakarta naar Rotterdam, in 1979, hij was toen 22. Drie jaar later zette hij met zeilmakker Schout Schouten een eigen campagne op met de ‘Samsonite’, om de Trans-Atlantische race van Rotterdam naar New York te zeilen. Ze werden derde en op de terugweg eerste. Dat was voor een groot deel te danken aan Ties’ navigatiekunst.


Op de heenweg tekende hij, met behulp van enkel een Reeds Almanak en wat informatie van collega’s en koopvaarders in de buurt, de in de kaartenvoorraad ontbrekende zeekaart van Dover naar Land’s End, nota bene het drukste en gevaarlijkste stuk van de race. Op de terugweg knobbelde hij een route uit die ze vóór de ‘Prodent’ van Dirk Nauta, de favoriet die op de heenweg won, deed eindigen.


Zijn reputatie als zeezeiler was nu geves- tigd en Pleun van der Lugt, die manager was van het Nederlandse Whitbread-team, trok Ties in 1985 aan als co-schipper en naviga- tor voor het team van de ‘Equity & Law’, waar- mee hij de Whitbread-race zou gaan varen. Dat bleek een voortreffelijke keus, want Ties kreeg de award voor de beste navigator, uit- gereikt door niemand minder dan de Princess of Wales, Lady Di in eigen persoon. Over deze Whitbread-race schreef Ties het boek ‘De eer- ste keer rond’, dat zowel wedstrijdverslag als een bijzonder leesbare handleiding in oceaan- navigatie werd.


Varend erfgoed Al tijdens zijn eerste zeiljaren was Ties in Enkhuizen beland, waar hij maatte en schip- perde op de eerste klippertjes en tjalken van de chartervloot. Daar vond hij na het Whitbread-avontuur een bestendige bron van inkomsten. Samen met Caspar Mooyman van charterkantoor ‘Zeilvaart Enkhuizen’ zette hij


zijn eerste stappen in de scheeps- bemiddeling. Een paar jaar la- ter begon hij voor zichzelf met Scheepsmakelaardij Enkhuizen.


Hij deed zijn eerste grote internationale transactie met de verkoop van zeil- trainingsschip de ‘Eendracht’, en vestigde daarmee zijn reputatie. Als scheepsmakelaar werd Ties een be- grip, vooral in de markt van klassieke schepen. Al snel was hij evenveel nautisch consu- lent als makelaar. Hij nam tijd voor zijn klanten, die al- tijd bij hem terecht konden voor advies, ook als dat niet meteen tot een transactie leidde.


De ontspannen indruk die hem aankleefde kwam hem in veel functies van pas. In zijn ac- tiefste jaren was hij medebestuurder en be- stierder van menig scheepsmakelaarsver- band, redacteur van het tijdschriſt ‘Zeilen’ en voorzitter van de Enkhuizer zeilvereniging ‘Almere’.


Klipperrace De charterbranche had zijn bijzondere be- langstelling. Ties deed jarenlang de PR van de Enkhuizer Klipperrace en bezocht regelmatig symposia en vergaderingen, puur uit betrok- kenheid bij de branche. Desgevraagd kwam hij dan met een uitgesproken, maar altijd goed onderbouwde mening. Zijn gezag in die


11


Ties van Os: ‘Gang is alles’.


kringen was dan ook groot; Ties kende ieder- een en iedereen kende Ties. De schrik was dan ook groot toen het nieuws kwam van zijn plot- selinge overlijden.


Ties viel op 23 december tijdens het skiën in Oostenrijk met zijn zoon Thijs. Eerst leek er nog niks aan de hand en Ties ging gezellig uit eten met Thijs. Die vond hem de volgen- de ochtend, getroffen door een fatale hersen- bloeding, als gevolg van de bloedverdunners die hij gebruikte voor een al langer bestaande hartconditie. Toen een paar dagen later dui- delijk werd dat er geen redding meer mogelijk was, werd de behandeling gestaakt. Ties werd 61 jaar.


PLAN DE KAMPANJE


Promotie binnenvaart Op donderdag 3 januari vond een voorlich- tingsmiddag over de binnenvaart plaats voor alle leden en familie en vrienden van voetbalvereniging Spirit in Ouderkerk a/d IJssel. Dit was op initiatief van Peter van Mullem van Van Mullem bv. Hij sponsort als binnenvaartondernemer deze voetbalclub al jaren en organiseerde nu een dag waar de leden van de club kennis konden maken met de binnenvaart.


Het BVB was gevraagd een presentatie te geven en dat doen we uiteraard graag. Daarnaast was het STC aanwezig om aan- wezigen meer over de opleidingsmogelijk- heden te vertellen. Uiteindelijk waren ze- ker 25 geïnteresseerde jongeren aanwezig. Het BVB heeſt hen kennis laten maken met de binnenvaart en hen ook allemaal fol- der- en postermateriaal meegegeven. RTV Krimpenerwaard was aanwezig om verslag te maken van de middag. Deze wordt bin- nenkort uitgezonden. We hopen weer wat jongeren bekend en enthousiast gemaakt te hebben voor de binnenvaart.


De volgende presentatie die het BVB zal geven is dinsdag 8 januari. Dan zal Kees Modderman op de Hogeschool Rotterdam een gastcollege Vervoer over water verzor- gen. Hierbij zal hij met name aandacht be- steden aan de logistieke aspecten van de inzet van binnenvaart en hoe dat in zijn werk gaat, waar je rekening mee moet hou- den en zullen ze zelf wat opdrachten doen om de informatie in de praktijk te brengen.


Dan vinden op 9 en 10 januari beroepen- dagen plaats in Brabant waar BVB-sponsor EXHO de binnenvaart zal vertegenwoordi- gen. Om de geïnteresseerden een beter en realistischer beeld te geven wat het is om te varen, heeſt EXHO de VR bril met bin- nenvaartsimulatie van het BVB geleend om hen een stukje beleving mee te kunnen ge- ven. Ook hebben we folders en posters be- schikbaar gesteld om uit te kunnen delen.


Tot slot vindt op 9 januari een mbo-beroe- penmarkt plaats op het Driestar College in Gouda. BLN zal hier samen met Quo Vadis aanwezig zijn om de binnenvaart in de kij- ker te spelen. Uiteraard heeſt het BVB ook hier voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld om de binnenvaart in beeld te brengen.


Film Stationshal Rotterdam gereed Al eerder schreven wij over een nieuwe film over de binnenvaart in de stationshal van het Centraal Station in Rotterdam. Daar hangt een enorm groot scherm waarop beelden uit de Rotterdamse haven wor- den getoond. In november zijn opnames gemaakt aan boord van de Fixut Maris van de familie Schapers voor een nieuwe film. De film is inmiddels gereed en is erg leuk geworden. Een stukje gezinsleven en wer- ken aan boord, waarbij dus ook aandacht is voor het persoonlijke aspect van varen. De film zal binnenkort te zien zijn in de stationshal. Dus mocht u met de trein rei- zen van of naar Rotterdam, kijk dan vooral even in de stationshal.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Publiek Politiek


Folders Folders


Twitter Website


Reclame TwitterReclame


Verladers Jongeren


Website


Brochures Brochures


Verladers Jongeren


Vraagbaak Vraagbaak


Open dagen Open dagen


Persberichten Persberichten


Presentaties Presentaties


Werkbezoeken Werkbezoeken


Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven


Free publicity Free publicity


Publiek Politiek


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Binnenvaartcafé Binnenvaartcafé


Wereldhavendagen Wereldhavendagen


Binnenvaartfi lms Binnenvaartfi lms


Ladingwerving Relatiegeschenken


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook Voorlichting


Televisie Televisie


Facebook VoorlichtingMedia aandacht Media aandacht


Havenevenementen Logistiek adviesBeurzen Binnenvaartposters


Beurzen


Spreekbeurtpakketten Spreekbeurtpakketten


Promotie Promotie


The Blue Road Map PR The Blue Road Map PR


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal Binnenvaartposters


Beeldmateriaal


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op: Volg ons op:


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Radio YouTube


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52