search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op Scheepvaartkrant.nl/verspreiderslijst of download de e-paper


NIJMEGEN Zo luidde de kop van de uitnodi- ging voor de Telematicadag 2018. En datage- dreven zijn ze. In alle onderwerpen die aan de orde kwamen is het op een of andere ma- nier besproken. Aalmoezenier Bernhard van Welzenes - directeur KSCC - opende de dag. Henk van Laar - beleidsmanager Telematica - nam de dagorde voor zijn rekening. Er was een redelijke opkomst in de sfeervolle zaal van het KSCC-schip in Nijmegen met opval- lend veel jongeren, inclusief de binnenvaart- vlogster Liana Engibarjan. Degenen die voor de eerste keer aanwezig waren domineer- den. Misschien dat het gebruik van social media daar een bijdrage aan heeſt geleverd.


TRUUS DEN HARTOG


Ook onze krant handig in uw brievenbus?


NEEM EEN ABONNEMENT VOOR SLECHTS € 38,- PER JAAR*


Mail uw gegevens naar off ice@scheepvaartkrant.nl of bel 010 413 77 69 * Binnen Nederland


OPEN


SCHEEPVAARTDAGEN 29 - 30 - 31 MAART 2019


OPEN


SCHEEPVAARTDAGEN 29 - 30 - 31 MAART 2019


OPEN


SCHEEPVAARTDAGEN 29 - 30 - 31 MAART 2019


WAAGNATIE WAAGNATIE


Rijnkaai 150 2000 ANTWERPEN


Rijnkaai 150 2000 ANTWERPEN


SCHRIJF NU IN ALS


SCHRIJF NU IN ALS


EXPOSANT EXPOSANT


SCHRIJF NU IN ALS


info@osd-antwerpen.be +32 485 99 55 42


info@osd-antwerpen.be +32 485 99 55 42


www.osd-antwerpen.be


www.osd-antwerpen.be www.osd-antwerpen.be


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


info@osd-antwerpen.be +32 485 99 55 42


WAAGNATIE EXPO & EVENTS WAAGNATIE


EXPO & EVENTS EXPO & EVENTS


EXPO & EVENTS


Rijnkaai 150 2000 ANTWERPEN


De dag begon met de update van de ontwik- keling van de MOB voor de binnenvaart. Niet het meest gezellige onderwerp maar o zo be- langrijk. Het belang van het dragen van een reddingsvest in alle omstandigheden werd nog maar eens onderstreept. De schipper is tenslotte verantwoordelijk wanneer bij man over boord de ongelukkige geen zwemvest aan heeſt. Een reddingsvest moet ook gekeurd worden, eenmaal in de twee jaar. Beter is bij professioneel gebruik een jaarlijkse keuring.


EXPOSANT


Herman Wagter - Programma manager Topsector Logistiek - sprak vervolgens over de toekomst goederenstromen. Hoe staat het met de verhouding van vervoer over de weg ten opzichte van vervoer over het wa- ter? Koelproducten gaan over de weg, droge bulk over het water. Maar het vervoer van ko- len gaat de komende jaren sterk afnemen. Kolenvervoer naar Duitsland is waarschijnlijk in 2040 opgedroogd. Van de biomassa zal naar schatting ongeveer 15 procent over blijven. Bij agribulk is het moeilijk te voorspellen. Blijven de megastallen in Brabant of zal onder invloed van de milieulobby dit fenomeen langzamer- hand verdwijnen? De containervaart groeit. Echter de ont- wikkeling van emis- sieloze vrachtauto’s is sterk in opkomst. De ontwikkeling voor schoon emissieloos vrachtverkeer via de weg gaat een stuk sneller dan voor de binnenvaart. Dus een concurrent voor de binnenvaart. “In de veranderende wereld zal iedereen moeten schuiven. Gaat het over bio- brandstof dan loopt de luchtvaart voorop, dan de zeevaart en tenslotte de binnenvaart. De reden is dat er weinig alternatieven zijn voor de lucht- en zeevaart. Hoe verdelen we de pijn. Wie financiert”, vraagt Wagter zich af. Een mogelijke oplossing is batterijen aan de wal op te slaan die beheerd worden door bij- voorbeeld Eneco en geleased door de binnen- vaart. Dat stabiliseert het net. En daar is data voor nodig.


Digitale technologie in de binnenvaart Trendwatcher Sander Duivestein gaf een blik in de toekomst met voorbeelden van nu. Duivestein begon met de stelling dat wij ‘de digitale technologie overschatten op de kor- te termijn en onderschatten op de lange ter- mijn’. De telefoon is een afstandsbediening


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk Daphne Janssen T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Heere Heeresma Jr. Lida Saaij Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Sander Duivestein, trendwatcher


Het is digitaal Darwinisme: verander of verdwijn


geworden waarmee je de fysieke werkelijk- heid kunt controleren. De continue veran- dering is het nieuwe normaal in het digitale tijdperk. Digitale supermodellen ‘bestaan’ al en lopen natuurgetrouw in de modepro- mo’s, de virtuele leraar of coach of recep- tioniste et cetera ook al. Miss Piggy van de Muppetshow kun je toevoegen aan je telefoon om met haar te chatten. De digitale mens is al te koop. Zij (of hij) maakt je wakker, zwaait je uit en als je thuiskomt is zij/hij blij en zet een koud pilsje klaar. Duivestein legt het di- lemma voor met een daaropvolgend advies: “Het is digitaal Darwinisme: verander of ver- dwijn. Experimenteer met nieuwe technolo- gie en met vallen en opstaan leer je ermee omgaan”. Dat is zeker aan het volgende on- derwerp van de och- tend besteed.


Better safe than sorry


Dat is het motto van CoVadem. CoVadem is een initiatief waar- bij een continu in-


zicht ontstaat in de actuele waterdiepten, de transport- en verbruiksprestaties van binnen- vaartschepen en hun reizen in relatie tot de continue variërende riviercondities (stroming en waterdiepten). Op vrijdag 7 december zette CoVadem een belangrijke stap. Er is een unie- ke investeringsovereenkomst getekend met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en FORWARD.one. PDENH als publiek fonds met duidelijke maat- schappelijke ambities en een focus op duur- zame mobiliteit, in combinatie met de zake- lijke en maritieme expertise van FORWARD. one is een bijzondere combinatie. Meeuwis van Wirdum teamleider CoVadem vertelt er enthousiast over. “De focus ligt op uitbreiding van het netwerk schepen die zich abonne- ren en een kastje installeren”. De uitnodiging wordt gedaan aan alle schippers mee te doen met de slogan: Je verdient het terug!


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland en België: € 35,50


West-Europa: € 75,50


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Telecommunicatie en informatica,


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52