search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


39 Mts Hayley in de vaart voor Kremer Schifffahrt GmbH


DRUTEN Met de afbouw van mts Hayley door De Gerlien van Tiem is deze tanker, die in de- cember zijn proefvaart had in Willemstad, turn key opgeleverd aan Kremer Schifffahrt GmbH. De afbouw van het casco dat werd geleverd door Rensen- Driessen Shipbuilding BV ving direct na de bouwvak afgelopen zo- mer aan en werd binnen de afgesproken tijd opgeleverd.


Rensen-Driessen Shipbuilding BV leverde het casco van mts Hayley dat eerder met een transport waarbij ook mts Monford, mts Independent, mcs Zonga en mcs Vios uit China werden overgevaren. Voor de afbouw van het schip werd door de familie Kremer ge- kozen voor De Gerlien van Tiem.


“Deze werf heeſt een goede naam en we ken- nen de werf vanuit eerdere opdrachten voor onze schepen”, zo vertelt J. Kremer die er aan toevoegt dat de reistijd naar deze werf van- uit de woonplaats Almelo ook een gunstige


bijkomstigheid was. De Gerlien van Tiem is als familiebedrijf uitgegroeid tot een specialist op het gebied van nieuwbouw, boegschroe- ven, spudpalen en scheepsreparaties. Ook in het afgelopen jaar werden door deze werf veel projecten voor ondernemers in de binnen- vaart uitgevoerd. Met de uitvoering van alle opdrachten zullen naar verwachting ook het nieuwe jaar de beschikbare terreinen en aan- legkades goed gevuld zijn.


Mts Hayley is genoemd naar de eerste doch- ter van J. Kremer. Het schip is in gebruik geno- men ter vervanging van de twee enkelwandige tankers binnen Kremer Schifffahrt GmbH. Eén van de twee enkelwandige tankers is al buiten gebruik. Dit schip had de naam van de eerste dochter van zijn zus, waarmee B. Kremer eer- der dus de twee schepen uit het bedrijf naar zijn kleindochters had vernoemd. Het tweede schip vaart wellicht binnen het bedrijf nog iets langer door met producten buiten de ADN- regelgeving. Inzet van de nieuwe tanker type C


2.2 met een afmeting van 85 x 9,60 en 5 tanks zal voornamelijk met minerale producten van- uit het ARA-gebied naar de Duitse kanalen zijn. Kremer Tankschifffahrt GmbH vaart daar- bij voor de Duitse opdrachtgever Tankpartner. “Het gekozen type tanker is een echt kanalen- schip met een lage kruiplijn. Met dit type heb- ben we gekozen voor een brede inzetbaar- heid”, zo verduidelijkt Kremer de keuze. Het schip is uitgerust met een dubbele woning. Zowel aan stuurboord als aan bakboord zijn de woningen voorzien van twee slaapkamers en een badkamer.


Vanuit een eigen voorkeur van de familie werd binnen het concept van het schip ge- kozen voor een ladingpompsysteem van Bornemann dat werd geleverd door European Pump Services. Beide pompen zijn geschikt voor het verpompen van lichte producten als- mede voor gasolie. Foresta Trading BV leverde het volledige pakket F.T. Victor dienstpompen, twee F.T. ballast/striping ejectoren, gasolie


trimpomp, smeerolie haspelset en de F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde frequentierege- laar. De restladingpomp type Kampers 2M98 werd door Kampers Pompservice geleverd. Stuurhuis en hefgeleidekoker kwamen van Kampers Shipyard BV. Het dekleidingsysteem en de leidingsystemen in de machinekamers werden geleverd door Willems RVS Aluminium BV. Installatie van de tankinhoudsmeting en tankalarmering werd verzorgd door Berg Maritieme Meetsystemen BV, die eveneens het gasdetectiesysteem voor het stuurhuis en de woning leverde.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Hayley en de specificaties van de gele- verde diensten en producten staan in de ge- detailleerde leverancierslijst en op de speci- ale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52