search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


19 Eerste initiatieven voor jubileumeditie Maritime Industry bekend


GORINCHEM Dit vakbeurs Maritime Industry viert volgend jaar op 7, 8 en 9 mei haar 15- jarig jubileum. De eerste initiatieven voor deze jubileumeditie zijn bekend, zoals een centrale jubileumzone, een nieuwe plat- tegrondindeling door de verbouwing van de eerste etage en de beurs verbindt zich ook dit jaar aan een goed doel: Stichting Vrienden van het Sophia.


Volgens Babette Fokkens van de beursorga- nisatie wordt er voor de jubileumeditie flink vernieuwd, niet alleen vanwege het jubileum, maar ook door de uitbreiding van de beurslo- catie Evenementenhal Gorinchem. “Begin 2019 wordt begonnen met de verbouwing van de eerste etage tot een volwaardige beurs- vloer. Hierdoor ontstaat tweeduizend extra vierkante meter aan expositieruimte. De ver- bouwing zal voor Maritime Industry afgerond zijn. En die extra vierkante meters kunnen we goed gebruiken, aangezien de laatste edities volgeboekt waren. Door deze uitbreiding is de beursvloerindeling ook vernieuwd”.


Jubileumzone en actualiteiten De nieuwe beursvloerindeling bestaat onder andere uit een centrale jubileumzone waar


Stichting Vrienden van het Sophia Daarnaast verbindt Maritime Industry zich ook weer aan een goed doel: Stichting Vrienden van het Sophia. Deze stichting doet er alles aan om het verblijf voor kinderen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken en draagt bij aan de financiering van wetenschappelijk on- derzoek en vernieuwende projecten.


Nieuw aircosysteem en parkeerterrein In de zomerperiode is Evenementenhal Gorinchem voorzien van een nieuw, energiezui- nig aircosysteem. “Er heerst nu altijd een vrien- delijk klimaat in de beurshal, en dat was een must, zo bleek ook tijdens afgelopen editie die plaatsvond onder zomerse omstandigheden. Ook het parkeerterrein van Evenementenhal Gorinchem is heringericht.


geschiedenis, heden en toekomst centraal staan. Verder geeſt Maritime Industry een blik op de toekomst met virtual reality, is er aan- dacht voor de nieuwe emissie-eisen voor de binnenvaart en treſt de bezoeker een uitge- breid aanbod aan van de allerlaatste technie- ken. Fokkens: “In 15 jaar is de beurs gegroeid


tot een toonaangevende vakbeurs waar spe- cialisten in de maritieme industrie hun oplos- singen, producten en innovaties aan de markt presenteren. Dat zal dit jaar niet anders zijn, sterker nog: het aanbod zal nog completer en uitgebreider zijn dan voorheen door de uit- breiding van de eerste verdieping”.


Er zijn 150 extra parkeerplekken gerealiseerd en alle in- en uitritten zijn vernieuwd ten behoeve van een vlottere doorstroming. Ook is het par- keerterrein voorzien van slagbomen, waardoor exposanten en bezoekers hun auto veilig en be- waakt kunnen parkeren. We hanteren sinds de zomer een klein parkeertarief van 5 euro per dag”, aldus Babette Fokkens.


Nieuwe recyclingfabriek naar plastic hub haven Amsterdam


Eerder Green Award-korting bij bezoek aan Rotterdamse haven


ROTTERDAM Met ingang van 2019 verbreedt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award-korting voor de zeevaart. De algemene haventarieven zijn daarnaast met 1 procent gestegen.


De Green Award-korting stimuleert veilige en schone scheepvaart in het nat massagoed segment. Sinds dit jaar mogen ook chemicali- entankers met een certificaat van de regeling gebruik maken alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.


AMSTERDAM Met de bouw van een nieuwe fa- briek om plastic te recyclen, breidt de circu- laire ‘plastic hub’ in de Amsterdamse haven zich uit.


Plastic Recycling Amsterdam (PRA), een sa- menwerking tussen Umincorp en Milieu Service Nederland, is onlangsestart met de bouw van de fabriek. Deze modulair uit te breiden fabriek gaat in eerste instantie jaar- lijks 17.000 ton plastics verwerken en geschikt maken voor hergebruik.


In de fabriek worden de ingezamelde plastics eerst gewassen, versnipperd en vervolgens door een magnetisch bad geleid. Met behulp van ‘Magnetic Density Separation’ (MDS) tech- nologie kunnen de plastics worden geschei- den met 99 procent zuiverheid, doordat ver- schillende plastics een verschillend gewicht hebben.


Deze technologie is oorspronkelijk ontwik- keld aan de TU in Delſt. De gesorteerde plas- tics kunnen vervolgens worden opgewerkt tot volwaardige nieuwe verpakkingsmateri- alen. Ten opzichte van traditionele plastics worden met dit circulaire proces 90 procent CO2 en 75 procent aan kosten in de keten bespaard. Deze technologie vormt dan ook een doorbraak in het duurzame hergebruik van plastics. Om die reden maakte Ingka, moederbedrijf van Ikea, bekend dat zij in Umincorp investeert.


Jaap Vandehoek, CEO Umincorp: “De Amsterdamse haven is door de al aanwezige grootschalige inzameling van plastics en de groei van de metropoolregio in de komende jaren, de ideale plek voor PRA om zich te ves- tigen. We zijn vastberaden om met onze unie- ke MDS-technologie het verschil te maken in de kunststofrecycling”.


Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf het havengeldenproces ‘klantvriendelijker’ maakt voor rederijen wiens schepen de Rotterdamse haven aandoen. In nauwe samenwerking met de markt wordt de facturatie completer, snel- ler en overzichtelijker gemaakt.


De aanpassing in de facturatie van zeehaven- geld, boeien- en palengeld en afvalstoffenhef- fing wordt als eerste geïmplementeerd. Dit


wordt in 2019 afgerond. Daarnaast wordt in 2019 gestart met de modernisering van het systeem van binnenvaart om het gebruiksge- mak te vergroten.


In lijn Zoals al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI zijn de haventarieven voor de haven van Rotterdam met 1 procent gestegen in 2019. De haventarieven zijn toen vastgesteld voor de jaren 2018-2020. Het vastleggen van de tariefontwikkeling biedt de markt helderheid. Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven ten opzichte van de omliggende zeehavens. Conform deze driejarige afspraak handhaaſt het Havenbedrijf de specifieke maatregelen, zoals transshipment-kortingen voor contai- ners, om de Rotterdamse positie als contai- nerhub te versterken en worden de haventa- rieven voor tankers met ruwe olie 1,5 procent onder de algemene stijging vastgesteld.


Onder één dak op Noordereiland


ROTTERDAM Twee maritieme smaakma- kers in de Maasstad hebben hun krach- ten gebundeld. Sinds 8 januari vormt het Noordereiland de thuishaven voor de Rotterdamse Scheepvaartboekhandel en Observator.


Jarenlang was Bas van der Zwan met zijn Rotterdamse Scheepvaartboekhandel te vinden in de entreehal van het Scheepvaartmuseum. De laatste zes jaar was de winkel gevestigd in de entreehal van het


museumproject rond De Delſt in Delfshaven. Observator is een vaste waarde op het Noordereiland aan de voet van de Hef. Iedere Rotterdammer met een nautische interesse heeſt dit typische scheepswinkeltje wel op zijn netvlies.


Toen rond het project De Delf steeds meer problemen ontstonden vonden de beide boekhandelaren elkaar: beide assortimenten zijn nu te vinden op het Noordereiland.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52