search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘WIJ WILLEN RUST’


5


43


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


STANK DOOR DANDIA ‘TIJD VOOR GELE HESJES IN NOORD-HOLLAND’ Schippers hebben nog veel te wensen over waterwerken


HEERHUGOWAARD Afdelingssecretaris Andries de Weerd van Koninklijke BLN- Schuttevaer in Noord-Holland vindt het tijd voor ‘gele hesjes’ om de vele klachten van schippers aan de orde te stellen bij de ver- schillende instellingen en overheden.


TRUUS DEN HARTOG


”Ik heb overwogen hier in een geel hesje te gaan staan. Want er zijn nog veel wensen. Zouden wij met een geel hesje de aandacht krijgen? Blijf uw klachten en wensen aan ons doormailen en blijf investeren in een goe- de branchevertegenwoordiging”, zo besloot de secretaris zijn traditionele ‘rondje’ Noord- Holland en IJsselmeer.


De afdeling Noord-Holland kwam 5 januari bij- een in het pas geopende Weg & Waterhuis de Lange Balk in Heerhugowaard. Een prachtige bediencentrale en duurzaam tot in de klein- ste details. Een gemengd gezelschap van le- den, jong en oud, recreanten en beroeps, pers en sprekers stroomde binnen. Er was ook heel wat te beluisteren op deze jaarvergadering, met de mogelijkheid te reageren vanuit de zaal.


Na de gebruikelijke vergaderpunten met het uitreiken van de speldjes, twee voor 25 jaar lidmaatschap en eentje 40, volgde een aan- tal oproepen aan de binnenvaartonderne- mers. Shirley Dhalganjansingh en Dirk Dijk van Servicepunt Werkgevers Groot-Amsterdam hielden een warm pleidooi om open te staan voor achtergestelden op de arbeidsmarkt. Zij zijn met een werkgroep, trainer, adviseur en jobcoach een pilot gestart om mensen zonder werk in twee maanden klaar te stomen voor een stageplaats aan boord.


“Mogen we meekijken aan boord bij jullie, om kennis op te doen en te ervaren wat het werk op een schip inhoudt”, luidde de vraag. Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. Op 16 maart is de Dag van de Binnenvaart en dan zullen zij er zeker weer aandacht aan


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


0184 67 92 25 MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON REPARATIE + LEVERING


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


www.pon-cat.com/ aggregraten


Offi cieel Cummins dealer


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


VVD-gedeputeerde Elisabeth Post spreekt de schippers toe.


besteden. De volgende oproep kwam van Ronald van Schoorl en Nico Oud om op de par- tij ‘Natuurlijk BBW’ te stemmen bij de water- schapsverkiezingen op 20 maart, lijst 6. Bij de vorige verkiezingen is er geen zetel behaald met BLN-KSV. Door samen te werken met an- dere partijen hopen zij wel een zetel te be- machtigen en zo mee te kunnen praten. Waar staat BBW dan voor, was de vraag uit het pu- bliek: Boeren, Burgers en Watergebruikers!


Havenmeester Zoals gebruikelijk was de havenmeester van de Port of Amsterdam, Marleen Kerkhof aan- wezig om de stand van zaken in het gebied Amsterdam Zaanstad toe te lichten. Woekeren


met de ruimte en de Visie schone scheepvaart zijn de thema’s. De tweede vaste spreker was de gedeputeerde van de provincie Noord- Holland Elisabeth Post. Aquaducten heeſt de voorkeur van de binnenvaart, helaas is de ‘portemonnee van de provincie niet zo diep’ stelde Post.


De opmerking uit het publiek dat ‘het in Friesland wél kan’, werd gepareerd met de opmerking van Post dat “Friesland meer Europese subsidie ontvangt dan Noord- Holland. Jaarlijks gaat 55 procent van de be- groting naar infrastructuur. Meer geld is niet uit te leggen aan de belastingbetaler”. Trots is Post op de sinds kort in werking gestelde


centrale bediening in het Weg & Waterhuis. In de toekomst zullen van hieruit 44 kunstwerken worden bediend.


Daar ligt dan het rapport Ware Koers NH 2030, waar in tien punten het provinciale verzor- gingsgebied Noord-Holland werd doorge- nomen, gepresenteerd door voorzitter Hans Stammes, die Peter Wiersma bedankte voor diens inzet om het rapport tot stand te bren- gen. Met de link bln.nl/achtergrondrapport.pdf wordt het document levend gehouden, door in de loop der tijd informatie toe te voegen aan de punten.


Lees verder op pagina 5.


ER IS AL GENOEG OM WAKKER VAN TE LIGGEN.


WE TAKE CARE OF IT. DIESEL MARINE SERVICES


9


JAARVERGADERINGEN BLN-SCHUTTEVAER


 078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN


Offi cieel MAN


dealer


WEEK 02-03 09.01.2019 I NUMMER 902


Gasolie nodig?

5 2


j


a


a


r


!


BLN-SCHUTTEVAER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52