search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


MTS INDEPENDENT IN DE VAART Nieuwe aanwinst voor Heijmen Bunkerstations


MILLINGEN AAN DE RIJN Met het in de vaart nemen van mts Independent, afgebouwd aan de kade bij Dolderman in Dordrecht, re- aliseren Robert en Frank Heijmen een schip voor eigen transporten als vervanging voor de enkelwandige Hortensia 2. De scheeps- naam van dit nieuwe dubbelwandige schip is door de gebroeders Heijmen bewust ge- kozen. Door de ‘onafhankelijkheid’ kan het bedrijf meer in eigen beheer uitvoeren en de kwaliteit waarborgen.


Als familiebedrijf is Bunkerstation Heijmen ruim 60 jaar actief in de internationale bin- nenvaart en inmiddels uitgegroeid tot drie vestigingen. Naast de eigen vestigin- gen in Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Rotterdam is Heijmen Bunkerstations aan- gesloten bij het Bunkerpartners-netwerk in Nederland. Hierdoor zijn vooral de bunker- mogelijkheden enorm verbeterd en kan de klant kiezen welke locatie het beste uitkomt.


Logisch gevolg Door de nieuwe locatie Neptun Heijmen Nijmegen en de sterke groei van SBH Heijmen Rotterdam was de komst van de mts Independent een logisch gevolg. Voor een optimale bevoorrading was er behoeſte aan een groter schip. Deze nieuwe dubbelwan- dige tanker beschikt over vijf tanks, die se- paraat kunnen worden geladen en in totaal 1750 kuub groot zijn. De twee Bornemann pompen zorgen voor voldoende loscapaciteit


bij zowel grote als kleine stortingen. Heijmen Bunkerstations is klaar voor de toekomst!


Alle bijzonderheden over de realisatie van deze tanker door Dolderman en de speci- ficaties van de geleverde diensten en pro- ducten kunt u vinden op de speciale op- leveringspagina en in de gedetailleerde leverancierslijst.


27


Een behouden vaart


Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en levering van het complete schip mogen verzorgen voor Gebroeders Heijmen.


Wij wensen mts Independent en de bemanning een behouden vaart.


www.rensendriessen.com


Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com


Merwedesingel 48


Postbus 54, 3350 AB Papendrecht T +31 (0)78 641 11 11 E info@bunkerstationpapendrecht.nl I www.bunkerstationpapendrecht.nl


Bunschotenweg 12, 3089 KB Rotterdam E info@sbhheijmen.nl I www.sbhheijmen.nl T +31 (0)102361482


Wij wensen de familie Heijmen een behouden vaart met het mts Independent


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52