search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


Abdij gaat afvalwater zuiveren met planten


René Noppeney (links) op de Nereda netwerkbijeenkomst tijdens de vakbeurs IFAT2016 in München.


René Noppeney verkozen tot Global Water Leader


Het Amerikaanse vakblad Water & Waste water Internatio- nal (WWI) heeft René Noppeney van Royal HaskoningDHV verkozen tot winnaar van de Top25 Global Water Leaders. De tweede Nederlander in deze wereldtop-25 is Mark van Loosdrecht van de TU Delft. Hij eindigde op de derde plaats. Rene Noppeney is nieuw op de lijst, Mark van Loosdrecht stond vorig jaar op een tweede plaats.


Noppeney wordt door het vakblad geprezen om zijn hoge zichtbaarheid als leider van het Nereda afvalwatertechno- logieteam. De Top25 beoogt een ranglijst te bieden van de belangrijkste ‘movers and shakers’ in de internationale wate- rindustrie. Dit jaar lag de focus van de jury op personen die het verschil maken op het gebied van nieuwe deals, het aan- trekken van fi nanciën, commercialisering van nieuwe techno- logieën of in het effi ciënter maken van een waterbedrijf.


Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel- Enschot gaat in 2017 het afvalwater, dat onder meer vrij- komt bij de productie van trappistenbier, zuiveren in een Biomakerij. Dat is een plantenkas waarbij de wortels van de planten in het afvalwater hangen en dat biologisch zuiveren, zodat het kan worden hergebruikt. Het slib dat vrijkomt wordt geschikt maakt als compost voor de kwe- kerij. In een later stadium worden ook de resterende fos- faten en voedingsstoffen uit het slib teruggewonnen.


De abdij werkt samen met waterschap De Dommel en de M.J.Oomen Groep, en maakt gebruik van technologie van het Hongaarse bedrijf Biopolus Technologies.


Uitbreiding Afvalwaterketen Delfl and Algemeen directeur Wim Drossaert van drinkwaterbedrijf Dunea zet zijn handtekening onder een akkoord over de toetreding van zijn bedrijf tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfl and. Dunea wil, samen met drinkwater- bedrijf Evides, mee doen aan een aantal projecten van het netwerk. Door tijdig aan tafel te zitten willen de partijen in de Zuid-Hollandse waterketen ieder hun belangen op een constructieve manier bundelen bij het inrichten van gebieden.


Verkiezingsprogramma’s positief over waterschappen


VVD, PvdA en D66 pleiten in hun verkiezingsprogramma voor het voortbestaan van de waterschappen. Een opvallende kentering, want bij de vorige verkiezingen in 2012 wilden ze de waterschappen nog opheffen. Ook het CDA spreekt van een enorme waarde en betekenis van de waterschappen. Als enige politieke partij wil de SP de waterschappen nog onder- brengen bij de provincies.


De VVD wil wel dat de waterschappen democratischer wor- den en dat alle leden van waterschappen gekozen worden. Die politieke wens sluit aan bij het verkiezingsprogramma van D66, dat pleit voor afschaffi ng van de geborgde zetels in de waterschappen. Dat is volgens de partij nodig om in de toe- komst te zorgen voor voldoende zeggenschap voor mensen in de formele democratie. Ook de Partij voor de Dieren is voorstander van de afschaffi ng van de geborgde zetels.


D66 en PvdA willen een bredere inzet van het Deltafonds en waterveiligheid verbinden met natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer, zodat er met één investering meerdere doelen worden bereikt.


De PvdA pleit voor de verplichte plaatsing van waterfi lters bij ziekenhuizen om de vervuiling door medicijnresten tegen te gaan. Bedrijven die veel warmte produceren mogen van de PvdA niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar worden verplicht die aan warmtenetten te leveren. Ook zijn er volgens de PvdA meer groene daken nodig om de wateroverlast van plensbuien te verkleinen.


In het CDA-verkiezingsprogramma gaat veel aandacht uit naar verzilting als één van de grootste strategische uitdagin- gen van deze eeuw.


WATERFORUM JANUARI 2017


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com