search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MENS IN BEELD Henk Lansink, waterschap Vechtstromen


TWAALF JAAR BUFFELEN VOOR MEANDERENDE WATERLOOP


“Een echte doorzetter”, zo prees Deltacommissaris Wim Kuijken Henk Lansink van waterschap Vechtstromen tijdens het Nationale Deltacongres begin oktober in Apeldoorn. De Twentenaar werd ten overstaan van de 1800 aanwezigen onderscheiden als bijzonder lid van de ‘Delta Community’ vanwege zijn tomeloze inzet voor het project De Doorbraak. Een nieuwe, 13 kilometer lange meanderende waterloop tussen Twente en de Sallandse Heuvelrug. “Een mooi voorbeeld van hoe uiteenlopende opgaven in één integraal project kunnen worden verbonden”, sprak Kuijken. Lansink heeft maar liefst 12 jaar moeten ‘buffelen’ om zijn project, dat in september werd voltooid, gerealiseerd te krijgen.


U zult ongetwijfeld heel trots zijn met deze aandacht van onze deltacommissaris? Ik vond het heel bijzonder dat de heer Kuijken ons project verkozen heeft, in relatie tot waar het Deltaprogramma toch voornamelijk op is gericht: de dreiging vanuit de grote rivieren en de zee in de lager gelegen delen van ons land.


Maar de omgeving van Almelo heeft in 1998 toch ook een forse hoogwaterperiode meegemaakt met grote gevolgen? Dat klopt en dat was voor het waterschapsbestuur ook de ko- gel door de kerk om het waterveiligheidsaspect te laten pre- valeren en er extra vaart in te zetten. Dit project was in 1990 al van start gegaan, toen vooral gericht op het vergroten van de dynamiek van de rivier de Regge, tegen vernatting en ver- droging in de landbouw en ter verbetering van de ecologie.


Waarom denkt u dat dit project verkozen is? Ik denk vanwege feit dat het hele proces is gestart zonder de gronden in eigendom te hebben, de wettelijke procedu- res te hebben afgerond en toch uiteindelijk na zovele jaren te slagen. Het was een langdurig en ingewikkeld proces. Tech- nisch complex, maar de zwaarste opgave was alle partijen


44 WATERFORUM NR 1


mee te krijgen. Ergens ook wel logisch want je maakt plannen op buurmans grond.


Veel keukentafelgesprekken dus? En vooral consequent communiceren. In de beginfase zaten we nog een beetje in de nasleep van het feodale tijdperk van de waterschappen waarbij bestuurders veel op eigen titel het gebied ingingen, er dus niet altijd met één mond gepraat werd waardoor de agrariërs het project heel verschillend er- voeren. Daar was professioneel dus een aardige inhaalslag te maken. De vele keukentafelgesprekken hebben het vertrou- wen weer hersteld.


Maar u heeft zich als projectleider wel altijd gesteund gevoeld?


Dat ging niet in alle gevallen vanzelf omdat er over zo’n lan- ge periode altijd wel veranderingen optreden en je ook met bestuurswisselingen te maken hebt. Maar de betrokken be- stuurders hebben de rug altijd recht gehouden en dat is wel zo prettig.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com