search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Publieke participatie Waterbewust gedrag Attractiviteit water in de stad


Management en actieplannen


Drinkwater consumptie Klimaatrobuust bouwen


Beleid klimaatadaptatie


Scheiding riool- en hemelwater Groene ruimte


Lekkage waterdistributie Operationele kosten ratio Leeftijd riool


Secondaire AWB


Tertiaire AWB Grondwater kwaliteit


Afval geproduceerd Afval gerecycled


Energie uit afval Aansluitingen drinkwater


Aansluitingen riool Drinkwater kwaliteit Nutriënten terugwinning Energie terugwinning Hergebruik zuiveringsslib Energie-efficiëntie AWB


Goed op orde - plannen klimaatadaptatie - waterbewustzijn bij burgers - zuivering van afvalwater Nog te verbeteren - nutriënten terugwinning uit afvalwater - gescheiden systemen voor riool-hemelwater Bron: City Blueprint


Hoe stimuleer je vanuit het stadhuis de individuele burgers? Dat kan met allerlei projecten en subsidies. Heel succesvol is ons groene dakenproject.


Lijkt jullie aanpak op de Rainproofaanpak in Amsterdam? Amsterdam heeft die aanpak juist van ons overgenomen. De projectleider die eerst in Rotterdam werkte, werkt nu in Amsterdam.


Aha, dus het begon in 010... Toch een beetje rivaliteit? Ja natuurlijk, Ajax-Feyenoord! Haha. Niet dat wij het per se beter willen doen dan Amsterdam. Maar hierin waren we toe- vallig echt eerder. Verder is het gewoon goed om van elkaar te leren. Ook Kopenhagen neemt ideeën van ons over. En andersom.


In Kopenhagen zwemmen ze in de haven. Jaloers? Bij ons is dat veel te gevaarlijk. Anders dan in Kopenhagen varen hier grote schepen. Aan de waterkwaliteit ligt het niet. Die wordt steeds beter. Het zou zo kunnen dat we over een tijdje – als het niet zo gevaarlijk was - wat dat betreft rustig in de Maas kunnen duiken.


Wat heeft Rotterdam toch met drijvende constructies? Je kunt in de stadsontwikkeling veel meer met water dan we tot nog toe doen. We houden in Rotterdam van innovatie. Daarbij passen dit soort experimenten van drijvende bomen en woningen. Er komt ook een drijvende boerderij met veer- tig koeien en later ook kippen waarbij de energiehuishouding helemaal circulair wordt geregeld. We laten zien dat water meer is dan alleen een lelijke grijze plas, waar je je tegen moet beschermen.


Mooi droog in Rotterdam - Hofmankwartier Wordt ingericht als klimaatbestendige wijk met proef- tuin voor waterdoorlatende tegel.s - Parkeergarage Museumplein


Het bassin onder de hellingbaan van de entree kan tien miljoen liter opvangen. - Centraal station


Regenwater van het dak wordt het in de grond geïnfil- treerd en opgavangen in de nabijgelegen Westersingel. Omgekeerd kan het water van de singel overlopen in een holle ruimte in het dak van de parkeergarage vlakbij het station.


- Drijvende stad


Drijvend paviljoen, de autarkische showwoning Autark, drijvende woningen in de Nassauhaven, experimenteer- ruimte Aquadock, Recylcle Island en Floating farm.


- Roeibaan in de Rotte. Willem-Alexanderbaan Waterbergingscapaciteit in stroomgebied van de Rotte vergroot. 4 miljoen m3 waterberging. - Rockefeller Foundation,


Als eerste Nederlandse Resilient City aangesloten bij het stedennetwerk van deze instelling.


WATERFORUM JANUARI 2017


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com