search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DRINKWATER


Veelbelovende klimaattechnologie Ruim drieduizend ziekenhuizen, kantoren en winkelcentra in ons land hebben een wko. Voor nieuwe kantoorgebou- wen groter dan 10 duizend vierkante meter is wko een bij- na standaard techniek. Volgens de EPG-norm (de offi ciële rekenmethode voor de energieprestatie van utiliteitsbouw) levert een wko gemiddeld een CO2-reductie van 50 pro- cent op vergeleken met conventionele aardgassystemen, zoals de verwarmingsketel. Bij wko wordt uit een onder- grondse zandlaag in de zomer grondwater onttrokken om gebouwen te koelen. Het opgewarmde water wordt in een andere grondwaterlaag gebracht als warmtereservoir voor in de winter. De temperatuur van het grondwater in de war- me en de koude bron - zo’n 175 meter diep - is 15 en 8 graden. Een warmtewisselaar tussen twee aparte leiding- netten zorgt voor de energieoverdracht.


De warmtewisselaar van Waternet roomt circa tien graden af van het drinkwater in een hoofdleiding die de Plantha de Sniep doorkruist. De komende zomer gaat het warmtekoudeopslagsysteem warmte leveren aan 375 woningen. (foto: Waternet)


WATERFORUM JANUARI 2017


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com