search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CV Henk Lansink (1955) 2005 - heden : projectmanager bij waterschap Regge en Dinkel en vanaf de fusie in 2014 project- leider bij het waterschap Vechtstromen.


1989 - 2004 : ontwerper - constructeur bij het waterschap Regge en Dinkel, verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en uitvoering van rioolwaterzuiveringen en waterbouw- constructies.


1987 - 1989 : ontwerper/constructeur/verkoper bij makelaarskantoor Brummelhuis te Oldenzaal.


1979 - 1987 : tekenaar en constructeur bij de provincie Gelderland en bij verschillende adviesbureaus.


Ik hoorde dat wie in die tijd een afspraak met u wilde maken met een fl inke wachttijd rekening moest houden? Ha ja, mijn agenda zat altijd boordevol. De hoeveelheid afspra - ken en vergaderingen was eindeloos en ik moest mij hele- maal focussen op een goede afstemming met alle betrokke- nen en belanghebbenden. Daar zit gigantisch veel energie in.


Jaren achtereen, dan moet je wel van je vak houden?


Ik houd van mijn vak, ik houd van deze regio en omdat ik hier al zolang werk ken ik ook heel veel mensen. Dan ga je er automatisch voor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk aan zijn trekken komt.


Waar liggen daarbij volgens u uw kernkwaliteiten?


Moeilijk om dat over jezelf te zeggen en ik heb natuurlijk heel veel aan de inzet van anderen te danken. Maar ik denk dat mijn passie ligt bij het enthousiasmeren en verbinden van mensen en mijn kwaliteiten in het generaliseren en overzicht houden in complexe zaken, maar ook relativeren en doelge- richt bezig zijn.


En wat zijn de lessons learned?


Ik denk dan aan een wetje waarin aan het begin van dit soort projecten de oorspronkelijke uitgangspunten worden vastge- legd en investeringen worden gewaarborgd, zodat de scoop gehandhaafd kan blijven. Er verandert in al die jaren zoveel qua omgeving, regelgeving, bestuur- en personeel samen- stellingen, enz., dat het bestaansrecht ter discussie wordt gesteld, dit extra veel tijd kost en de kosten oplopen.


U ziet De Doorbraak nu als uw eigen meanderende beek? Ik reken mij rijk dat ik er nu al jarenlang dagelijks op de fi ets naar mijn werk langskom en deze parel in het Twentse land- schap beetje bij beetje heb mogen zien groeien


door Olav Lammers


Alle afl everingen Mens in beeld www.waterforum.net/mensinbeeld


WATERFORUM JANUARI 2017


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com