search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DRINKWATER


Brabant Water onderzoekt aan de hand van een pilot installatie wat de potentiële warmtelevering kan zijn aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. (foto’s: Brabant Water)


Nieuwe business of niet?


Met de levering van warmte en koude boren drinkwaterbedrij- ven een nieuwe clientèle aan. Het leveren van energie staat niet in de Waterwet en is ook geen kerntaak van de drinkwa- terbedrijven. In Amsterdam moest Waternet toestemming van de gemeenteraad krijgen, om vanaf eind 2017 kou te leveren aan bloedplasma- en geneesmiddelenfabrikant Sanquin, die behoefte heeft aan extra koeling van zijn productieproces- sen en cleanrooms. Voor de bouw van een bypass naar de wko van dit bedrijf leent Waternet 1,8 miljoen euro van de ge- meente. Sanquin betaalt een vast en variabel tarief voor de koude afname. Nu het waterbedrijf dat traject heeft doorlopen, kan het omzien naar meer klanten, zoals de datacenters in de hoofdstad, met hun relatief grote koudevraag. In de pilot in Tilburg is ook Fontys bereid een bedrag voor de geleverde energie te betalen. Daar is het Brabant Water niet om te doen: “Water en energie zijn voor ons geen logische combinatie. Onze core business is drinkwater. Het is eerder een maat- schappelijke zoektocht.”


De onbalans in het wko-systeem komt neer op een warm- tebehoefte van circa 7500 gigajoule. De warmtewinning uit het drinkwater levert vele malen meer op: ruim 35 duizend gigajoule. “Als in de toekomst nog meer woningen wor- den aangesloten, kunnen we die moeiteloos bedienen.” De warmtelevering in Plantage de Sniep levert jaarlijks 200 ton CO2


-reductie op. “Dat is natuurlijk peanuts tegenover de 45 duizend ton CO2


die we als Waternet jaarlijks uitstoten”, zegt


De Danschutter, “maar overal liggen waterleidingen. Het is vooral een kwestie van het vinden van de juiste afnemers. We zijn een nutsbedrijf en hoeven hier niet aan te verdienen.”


CO2 -problematiek


In Tilburg is Brabant Water een proef begonnen bij Fontys Hogeschool. Een aftakking van het drinkwaternet loopt naar de door dochteronderneming Hydreco geëxploiteerde wko van Fontys. “Grote zakelijke klanten, gemeenten en provin- cie vroegen ons tien jaar geleden mee te denken over de energievraagstukken en de CO2


-problematiek”, vertelt Eric


Het ‘WKD’-proefproject (Warmte en Koude uit Drinkwater), waarbij ook TU Eindhoven en KWR betrokken zijn, loopt vier jaar. Fontys bleek een geschikte partner om deze innovatieve toepassing gedurende een langere periode te onderzoeken. “Je hebt partijen nodig die niet meteen voor commercieel ge- win naar de markt willen. Een harde voorwaarde van ons is een ongestoorde drinkwaterlevering”, zegt Van Griensven.


Ook Fontys kon de volledige capaciteit van zijn wko niet be- nutten en had behoefte aan extra warmte. In 2020 moet dui- delijk zijn hoeveel thermische energie exact beschikbaar is en


WATERFORUM JANUARI 2017 39


van Griensven, hoofd zakelijke markt bij het drinkwaterbedrijf. “Een belangrijk doel van deze pilot is te achterhalen in welke mate de warmteonttrekking kan helpen in het sturen van de juiste temperatuur van het drinkwater binnen het net. In de toekomst neemt de warmte in het drinkwaternet toe door de klimaatverandering. We hebben dan een extra instrument om klimaateffecten op te vangen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com