search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBOUW


Een archieffoto van Rijkswaterstaat laat de stuwvloer zien bij de bouw in 1928. Duidelijk zichtbaar zijn de uitstekende steunberen (zwarte uitstekels) waarin de enorme verticale jukken kunnen worden vastgezet. Ook te zien zijn de kettingen waarmee de jukken om- hoog kunnen worden getrokken.


(bron: Archief Rijkswaterstaat, via facebook Nederasselt nieuws)


Na twee weken is de hoogte van 5,6 meter bereikt. Bij de middenpijler zijn 16 zeecontainers geplaatst. De containers verlengen de pijler, zodat daarop de dam kon worden aange- sloten.


Het schip heeft echter ook steunbe- ren op de stuwvloer beschadigd. Hier staat de jukken op. Ook deze zullen gerepareerd of vervangen moeten worden. Voor deze herstelwerkzaam- heden zal Rijkswaterstaat gebruik- maken van een droogzetkuip die ook gebruikt wordt tijdens normale onder- houdswerkzaamheden. Zo’n kuip kan om een juk worden gezet en worden leeggepompt. Door deze droogzet- ting kunnen ook de stuwvloer en de steunberen worden geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd. Het defi nitieve herstel moet klaar zijn voordat het volgende hoogwaterseizoen in okto- ber begint.


WATERFORUM JANUARI 2017


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com