search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBEHEER


Waterberging - op voorgrond - en helofytenfi lter - in achtergrond - bij woning in het nieuwe woongebied Oosterwold (foto: Ellen van Heest)


strategisch accountmanager Omgevingswet vereist andere manier van werken:


Waterbeheerder als Door Esther Rasenberg


Het slaafs volgen van wettelijke vergunningprocedures is na de invoering van de Omgevingswet in 2019 uit den boze. De nieuwe wet vereist dat overheden meedenken met burgers en ondernemers, zodat zij hun activiteiten binnen de wettelijke regels kunnen ontplooien. Met een integrale, toekomstgerichte visie op de leefomgeving als leidraad, zal de huidige waterbeheerder zich moeten ontwikkelen tot strategisch accountmanager om de waterbelangen te borgen.


Net voor het kerstreces stuurde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur het rapport ‘Pionieren in de praktijk’ naar de Tweede Kamer. Daarin zijn zo’n 300 pilots geëvalueerd. Onderzoekers Gerbrand Naeff en Coralien van Hattem, die de cases bekeken, winden er geen doekjes om. Volgens hen zit de crux van een succesvolle invoering in de vernieuwde werkwijze en dat staat of valt met de cultuur van overheden. Volgens Naeff en Van Hattem is het gros van de overheden


34 WATERFORUM NR 1


die de proef op de som hebben genomen, bereid te veran- deren. ‘Het blind navolgen van succesvolle cases werkt niet, maar het leren van voorbeelden elders wel’, stellen de on- derzoekers.


Onzekerheid Ook Waterforum bracht de afgelopen maanden in kaart hoe de waterbeheerder zich voorbereidt op de Omgevingswet. En


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com