search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DRINKWATER


Warmte en koude uit drinkwater voor CO2


-winst


De waterleiding als ‘klimaatredder’


door Pieter van den Brand


Met het klimaatakkoord van Parijs is de geest uit de fl es. Alle zeilen worden bijgezet voor een vergaande CO2


duurzame warmte en koude uit de waterleiding. De eerste bescheiden CO2 binnen. WaterForum spreekt met de pioniers.


De klimaatafspraken in Parijs betekenen een impuls om wereld wijd werk te maken van vergaande CO2


-reductie. De


drinkwatersector kan daaraan een bijdrage leveren met het leveren van duurzame warmte en koude. Waternet schoof al in een vroegtijdig stadium aan bij de bouw van een warmte- koudeopslagsysteem (wko) in de nieuwe woonwijk Plantage de Sniep in Diemen, waar 375 woningen en appartemen- ten zijn aangesloten op het wko-systeem van Eneco. “We onderzoeken al langer de mogelijkheid om de warmte en koude van ons drinkwater in te zetten”, vertelt Jacqueline de Danschutter, verantwoordelijk voor het innovatieprogramma van het waterketenbedrijf van de gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. In Diemen kwam dat goed uit. De wko in Plantage de Sniep had namelijk een probleem. “De warme bron van de wko heeft extra warmte nodig om goed te functioneren. Wij kunnen die onbalans ver- helpen en tegelijk voor extra CO2


-reductie zorgen.”


-reductie. De drinkwatersector legt een extra pijl op de boog: -winst is al


De warmteoverdracht loopt via een ‘bypass’ van de hoofd- distributieleiding van Waternet, die de wijk doorkruist op weg naar IJburg. Het drinkwater is op productielocatie Weesper- karspel gemaakt van opgepompt water uit de Bethunepol- der. Dit water verblijft een aantal maanden voor voorzuivering in de Loenderveenseplas, voordat het naar Weesperkarspel wordt gepompt. “In de winter is het water koud, maar in de zomer fl ink warm”, licht De Danschutter toe. Het aanvoer- en retourleidingcircuit van circa dertig meter loopt naar een warmtewisselaar in het gebouw van de wko. Komende zomer gaat het systeem de warme bron van de wko vullen, om in de winter van 2018 de 375 woningen te helpen verwar- men en van warm tapwater te voorzien. “De warmtewisse- laar roomt circa tien graden van het drinkwater af”, aldus De Danschutter. De warmtelevering heeft nog meer voordelen. Op een aantal Waternet-locaties, waaronder Diemen, komt het drinkwater in de zomer dicht in de buurt van de wettelijke ‘legionellagrens’ van 25 graden. Door warmte te onttrekken, kan het water afkoelen.


38 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com