search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AFVALWATER


Eliquo Amersfoort


Chemische en biologische samenstelling zorgt voor problemen


Kraken zuiveringsslib blijkt niet eenvoudig


Aanzienlijk lagere kosten voor slibverwerking, terugwinning van grondstoffen en biogasproductie. Is thermische drukhydrolyse inderdaad het ei van Columbus? Technologieleveranciers als Cambi, Sustec en Eliquo beloven de waterschappen gouden bergen met hun systemen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Vooral de wisselende samenstelling van het zuiveringsslib blijkt een uitdaging voor de watertechnologen.


door Adriaan van Hooijdonk


Steeds meer waterschappen kraken hun zuiveringsslib door middel van thermische drukhydrolyse (TDH). Vooral uit fi nan- ciële overwegingen, want de verwerkingskosten voor de 1,5 miljoen ton slib die de waterschappen jaarlijks produceren, bedragen 115 miljoen euro. Een rondgang bij leveranciers leert echter dat vrijwel nergens de TDH-installaties op tijd worden opgeleverd en dat bij iedere techniek specifi eke pro- blemen optreden.


Ook bij de rwzi in Amersfoort verlopen de werkzaamheden niet volgens planning, stelt Frans Visser, adviseur waterketen van Waterschap Vallei en Veluwe. De chemische samenstel- ling van het zuiveringsslib blijkt voor problemen te zorgen. “Rioolwater bevat het hele periodiek systeem der elementen. Afhankelijk van de samenstelling van het zuiveringsslib vinden chemische en biologische reacties plaats in de slibverwer-


28 WATERFORUM NR 1


kingsinstallaties. Hier weten wij nog niet alles van af”, stelt Visser. Bovendien neemt de viscositeit van het slib sterk toe als het meer droge stof bevat. Dat maakt het weer lastig om het slib te verpompen.


Waterschap Vallei en Veluwe heeft twee TDH-installaties: in Apeldoorn (Turbotec) en Amersfoort (Lysotherm). “Eliquo le- vert de Lysotherm-installatie in Amersfoort in februari 2017 op. Vervolgens hebben ze nog een jaar de tijd om de func- tionele aspecten af te ronden en aan te tonen dat ze aan de inschrijving kunnen voldoen”, zegt Visser.


Geen nieuwe technologie “Thermische drukhydrolyse is zeker geen nieuwe technolo- gie, zoals in Nederland vaak wordt gedacht”, stelt Davy Rin- goot, vice-president business development bij Cambi. Het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com