search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Publieke participatie Waterbewust gedrag Attractiviteit water in de stad


Management en actieplannen


Drinkwater consumptie Klimaatrobuust bouwen


Heringericht Skt. Kjelds kwartier (foto: Ursula Bach)


Copencabana: het stadszwembad in de oude binnenhaven


Beleid klimaatadaptatie


Scheiding riool- en hemelwater Groene ruimte


Lekkage waterdistributie Operationele kosten ratio Leeftijd riool


Secondaire AWB


Tertiaire AWB Grondwater kwaliteit


Afval geproduceerd Afval gerecycled


Energie uit afval Aansluitingen drinkwater


Aansluitingen riool Drinkwater kwaliteit Nutriënten terugwinning Energie terugwinning Hergebruik zuiveringsslib Energie-efficiëntie AWB


Goed op orde - Plannen klimaatadaptatie - Waterbewustzijn bij burgers - Management en actieplannen Nog te verbeteren - Nutriënten terugwinning uit afvalwater - Gescheiden systemen voor riool-hemelwater - Groene ruimte in de stad Bron: City Blueprint


Klinkt logisch, maar is het niet lastig om architecten en waterbeheerders op een lijn te krijgen? Zeker! Zodra een project duurder wordt, draait het in de on- derhandelingen om de vraag wat we het belangrijkst vinden: van overtollig water afkomen of een mooie, leefbare stadsom- geving creëren. De waterbeheerder wil de zware regen eens in de 100 jaar kunnen opvangen, terwijl de architect aanstuurt op een leefbare stad voor de 364 dagen per jaar dat het niet regent. Dat botst. Maar uiteindelijk komt veel energie en inno- vatie los als je die twee vraagstukken integreert.


Zwemmen in de haven: het kan in Kopenhagen. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Al sinds de jaren 90 worden bij elk nieuwbouwproject onder- grondse bassins gebouwd waarin het regenwater bij hevige neerslag kan worden opgevangen. Dat is een hele goede businesscase gebleken. Het gebied rondom de haven, voor- heen niet het beste deel van de stad, werd heel populair. De huizenprijzen schoten er de lucht in.


Amsterdam heeft een Rainproof Project dat sterk gericht is op het bewust maken van burgers. Ook Rotterdam doet dit met projecten en subsidies. Hoe gaat dat in Kopenhagen? Wij doen dat ook. Zo krijgen inwoners die lokaal op hun eigen terrein kans zien regenwater op te vangen een korting op de rioolaanslag vanuit de gemeente.


Wat is op dit moment de grootste uitdaging in het waterbeheer? We moeten nu solide, meer alledaagse oplossingen gaan vin- den voor veel grotere gebieden. En dat met minder budget. Dat is extra lastig omdat de inwoners van Kopenhagen door de spectaculaire projecten die zijn afgerond inmiddels hoge verwachtingen hebben.


Mooi droog in Kopenhagen - Cloudburst Management Plan 20-jarig plan met 300 projecten en 1,3 miljard euro budget om de stad klimaatbestendig te maken.


- St. Kjeld Kvarter, klimaatbestendige wijk. Groene pleinen, heuvelachtige grasvelden, straten met verhoogde troittoirs fungeren als tijdelijke kanalen.


- Eerste gerealiseerde project uit Cloudburst. - Tastinge Plads


Stadspark dat dient als waterreservoir. Bloemperken in de vorm van omgekeerde paraplu’s, ondergrondse reservoir.s


- Cloudburst boulevards Straten die bij hevige regenval blank komen te staan en dienen als extra opslag. Verhoogde stoepen voor een droge doorgang én droge woningen.


- Havenzwembaden en stadsstrand CopenCabana Als de waterkwaliteit na zeer hevige regenval toch onder de norm komt dan worden zwemmers gewaar- schuwd via vlaggen en sociale media.


WATERFORUM JANUARI 2017


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com